Gmina pomoże odnowić zabytkowy kościół w Postękalicach

Umowę z gminą Wola Krzysztoporska reprezentowaną przez wójta Romana Drozdka podpisał proboszcz parafii w Bogdanowie ks. Wojciech Gonera

Drewniany kościół św. Rocha w Postękalicach wybudowany został w 1737 r. i jest jednym z najcenniejszych zabytków w regionie, pilnie wymaga jednak prac naprawczych. Gmina Wola Krzysztoporska przeznaczy na ten cel dotację w wysokości 50.000 zł.

Prośbę o przyznanie dotacji Parafia Rzymskokatolicka pw. Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie (której kościół św. Rocha jest świątynią filialną) złożyła we wrześniu 2017 r. Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję powołaną przez wójta gminy w Woli Krzysztoporskiej oraz uzyskał jego akceptację. Stosowną uchwałę potwierdzającą wolę wsparcia prac konserwatorski 26 marca 2018 r. podjęli też radni gminy (uchwała nr XXXIX/388/18 Rady

Ks. Wojciech Gonera

Gminy Wola Krzysztoporska), a 6 kwietnia zawarta została umowa z parafią, którą parafowali ks. Wojciech Gonera, proboszcz bogdanowskiej parafii i wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Na czym polegały będą prace konserwatorskie?

Dotowany projekt polega na częściowej rewitalizacji i konserwacji zabytkowego, drewnianego kościoła pw. św. Rocha w Postękalicach, z uwzględnieniem prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich w części prezbiterium i zakrystii. Dokładnie rzecz biorąc prace obejmą remont drewnianej konstrukcji dachu nad prezbiterium i zakrystią, remont i uzupełnienie elementów dachów – wykonstruowanie półszczytu na styku prezbiterium i nawy, wymiana starego pokrycia dachowego (gont podwójny) na gont drewniany łupany układany podwójnie nad prezbiterium i zakrystią, remont drewnianej konstrukcji ścian zewnętrznych (prezbiterium i zakrystia). W zakres robót wejdzie także renowacja stolarki okiennej w zakrystii i prezbiterium.

Przypomnijmy, że kościół w Postękalicach, obok obiektów sakralnych w Suchcicach i Kaszewicach, jest jednym z najcenniejszych zabytkowych obiektów drewnianych w naszym regionie. Wybudowany w 1737 roku, w miejscu świątyni z 1597 (fundator Krzysztof Postękalski), która spłonęła w 1737 roku. Ulokowany jest na niewielkim wzniesieniu. Wokół kościółka znajduje się cmentarz, całość otoczona murem z kamieni i cegły. W pobliżu znajduje się zabytkowy park dworski. Kościół przetrwał w niezmienionej formie wiele różnych wydarzeń historycznych. Do rejestru zabytków wpisany został 29 września 1967 r.
– Jest on niemym świadkiem naszej tożsamości i spuścizny naszych pradziadów, a także świadectwem historii i chrześcijańskiej kultury naszej ojczyzny.

 Postękalice – wnętrze kościoła

Obecny stan techniczny wymienionych elementów budynku jest bardzo zły i konieczne jest podjęcie natychmiastowych prac remontowych przy obiekcie
w celu uniknięcia dalszej degradacji zabytku. Remont i konserwacja obiektu przyczyni się do zwiększenia jego walorów architektonicznych i artystycznych, spopularyzuje zabytek wśród mieszkańców i odwiedzających nas gości, a tym samym, przyczyni się do promocji naszego regionu na skalę krajową poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej i turystycznej – uzasadniają konieczność remontu wnioskodawcy.
Prace mają być wykonane do końca sierpnia br.