Gmina szuka pracownika do obsługi PSZOK

PSZOK - nowe biuro: biurko, sprzęt, fotel

Urząd Gminy poszukuje pracownika do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Cmentarnej 22 w Woli Krzysztoporskiej.

Zakres obowiązków:
1. Otwieranie i zamykanie terenu PSZOK o wyznaczonych godzinach.
2. Przyjmowanie odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska w następujące dni:
• Poniedziałek 15.00 -18.00
• Wtorek 15.00 -18.00
• Środa 15.00 – 18.00
• Czwartek 8.00 – 11.00
• Piątek 15.00 – 18.00
• Sobota 8.00-13.00
z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych.
3. W okresie od 1 października do 31 marca skrócony czas pracy w godzinach popołudniowych tj. 15.00 – 17.00

4. Praca w trybie cotygodniowych zmian z drugim pracownikiem.
5. Wskazywanie mieszkańcom odpowiednich pojemników, kontenerów lub miejsc przeznaczonych do składowania poszczególnych odpadów komunalnych, w tym prowadzenie punktu przyjmowania i odbioru rzeczy do ponownego wykorzystania.
6. Prowadzenie ewidencji odpadów bio, budowlanych i opon w programie e-PSZOK na urządzeniu elektronicznym, z uwzględnieniem:
– przepisów RODO,
– poufności danych,
– braku dostępu do urządzenia osób postronnych.
7. Prowadzenie ewidencji pozostałych odpadów w wersji papierowej (zgodnie z udostępnionym drukiem).
8. Obsługa wagi najazdowej.
9. Stałe monitorowanie stopnia zapełnienia pojemników i nagromadzenia odpadów na terenie PSZOK oraz pisemne zgłaszanie Zleceniodawcy konieczności wywozu odpadów komunalnych.
10. Utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK.
11. Obowiązki zleceniobiorca wykonuje z uwzględnieniem następujących uchwał Rady Gminy:
• obowiązującej uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Krzysztoporska;
• obowiązującej uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze zmianami.
Umowa zlecenie na okres 12 miesięcy z możliwością dalszego przedłużenia.
Wynagrodzenie w wysokości 27 zł brutto za jedną godzinę pracy.