Gmina Wola Krzysztoporska wysoko w rankingach

W jakiej kondycji jest gmina Wola Krzysztoporska? W tej sprawie głos najlepiej oddać fachowcom. Eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018. Bardzo dobrze wypadła w nim gmina Wola Krzysztoporska – najlepiej wśród gmin wiejskich powiatu piotrkowskiego.

Ranking przygotowano na V Europejski Kongres Samorządów. Opracowano go w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie (których jest 1548), gminy miejsko-wiejskie (628), gminy miejskie (236), miasta na prawach powiatu (66) i powiaty ziemskie (314) na podstawie danych za 2018 rok.

Pod uwagę wzięto siedem wskaźników: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Nasza gmina oceniana była w kategorii gmin wiejskich, których na terenie kraju funkcjonuje 1548.
Uplasowała się na bardzo dobrym 216. miejscu – najlepszym wśród gmin wiejskich powiatu piotrkowskiego:

216 – Wola Krzysztoporska
251 – Grabica
515 – Moszczenica
822 – Aleksandrów
1051 – Gorzkowice
1052 – Czarnocin
1421 – Ręczno
1426 – Rozprza
1475 – Łęki Szlacheckie
Tyle fachowcy z Krakowa!

W województwie łódzkim w samej czołówce, w powiecie liderujemy

Jeszcze wyżej, często w samej czołówce, plasuje się gmina Wola Krzysztoporska na tle 132 gmin województwa łódzkiego. Dane pochodzą z raportów Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Jeśli chodzi o dochody i wydatki ogółem, to wśród 132 gmin województwa łódzkiego Wola Krzysztoporska znalazła się na 4 miejscu (!!!). W dochodach wyprzedzają nas tylko: Kleszczów, Rząśnia i Szczerców, a w wydatkach Tomaszów Mazowiecki, Szczerców i Kleszczów. Tak wysokie dochody w 2018 r. były wynikiem pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych w kwocie 8.411.470 zł.
W inwestycjach też jesteśmy na samej górze, a dokładnie na 6 miejscu. Tu przed nami tylko: Kleszczów, Rząśnia, Sulmierzyce i Tomaszów. A już w powiecie piotrkowskim nie mamy sobie równych i zajmujemy zdecydowanie 1 miejsce z kwotą 23.385.259 zł.
W pierwszej dziesiątce gmin województwa łódzkiego znajdujemy się także pod względem tzw. wyniku budżetu, czyli nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Tu zajmujemy 7 miejsce. Pod tym względem jesteśmy na 1 miejscu w powiecie piotrkowskim, co świadczy o oszczędnym wydawaniu pieniędzy publicznych, dzięki czemu na inwestycje z własnych środków możemy przeznaczyć 7,5 mln zł.
Bezkonkurencyjni wśród wszystkich gmin w powiecie piotrkowskim jesteśmy również pod względem najniższych wydatków na administrację (wydajemy na nie tylko 5,99% wydatków ogółem).
To pokazuje, że gmina – mając takie wskaźniki i osiągnięcia – będzie się nadal prężnie rozwijać i realizować marzenia mieszkańców.