Gminna OSP ma nowy zarząd

Zarząd Gminny OSP Wola Krzysztoporska
Zarząd Gminny OSP Wola Krzysztoporska

16 jednostek, prawie 600 strażaków, 18 samochodów – Ochotnicza Straż Pożarna z gminy Wola Krzysztoporska podsumowała pięcioletni okres i wybrała nowy zarząd na kolejną kadencję. A wszystko podczas gminnego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, który 23 października 2021 odbył się w Domu Ludowym w Blizinie.

Spotkanie rozpoczęto od rzeczy, które z powodu pandemii nie mogły się wydarzyć wcześniej. Komendant gminny OSP dh Mirosław Jakubczyk odebrał przyznany w 2019 r. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – jedno z najwyższych odznaczeń nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP za szczególne zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP. A wręczyli je obecni na gminnym zjeździe gen. Tadeusz Karcz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Trybunalskim i wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz komendant miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim bryg. Paweł Dela.
Szczególne wyróżnienie – Odznakę Honorową Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego – odebrał także ustępujący z funkcji prezesa (ze względu na stan zdrowia) dh Grzegorz Konecki, któremu za 10-letnią służbę w funkcji prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Woli Krzysztoporskiej dziękował także wójt gminy Roman Drozdek i przewodnicząca RG Małgorzata Gniewaszewska.

Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa przyznawanymi przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP województwa łódzkiego odznaczeni zostali druhowie z kilku jednostek.

Złoty medal Za Zasługi dla Pożarnictwa odebrali:

dh Sylwester Filipczak z OSP Majków Duży (medal nadany pośmiertnie; odebrany przez syna Sebastiana)
dh Mieczysław Frankiewicz z OSP Bogdanów
dh Radosław Kowalewski z OSP Majków Duży

Srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

dh Zbigniew Nowak z OSP Majków Duży
dh Dariusz Adamus z OSP Majków Duży
dh Grzegorz Wesołowski z OSP Majków Duży
dh Henryk Czajka z OSP Majków Duży
dh Stanisław Chojwa z OSP Majków Duży

Brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został:

dh Janusz Stus (członek honorowy OSP)

Podsumowania działań, sukcesów i wydarzeń mijającej, pięcioletniej kadencji dokonał prezes Zarządu Gminnego ZOSP Grzegorz Konecki, który przypomniał, w jaki nowy sprzęt (m.in. nowe samochody dla OSP Wola Krzysztoporska, OSP Gomulin i OSP Krzyżanów) uzbrojone zostały jednostki, jak zmieniały się modernizowane strażnice (m.in. w Bujnach, Rokszycach, Mąkolicach, Blizinie, Gomulinie, Piekarach, Woźnikach, Majkowie Dużym, Oprzężowie, Woli Krzysztoporskiej), jakie sukcesy w zawodach sportowych i pożarniczych odnosiły nasze drużyny i w jakich społecznych działaniach brały udział jednostki (jak chociażby rozwożenie maseczek podczas pandemii).
Przygotowanie bojowe i sprawność gminnych jednostek podsumował z kolei komendant gminny OSP dh Mirosław Jakubczyk. Warto przypomnieć, że na terenie gminy Wola Krzysztoporska działa 16 jednostek OSP (w tym trzy – Wola Krzysztoporska, Gomulin, Parzniewice – w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym), w których zrzeszonych jest 591 strażaków. Tych przeszkolonych i gotowych każdego dnia do podjęcia działań ratowniczych jest 247. Do dyspozycji mają oni m.in.: 7 samochodów średnich (od 7,5 do 16 ton) i 11 samochodów lekkich (2,5 – 7,5 ton), 40 motopomp, torby z wyposażeniem do pierwszej pomocy, defibrylatory, a nawet drona do poszukiwań i kamerę termowizyjną.
Z kolei o współpracy samorządu ze strażakami mówił wójt Roman Drozdek. – Mając tak przygotowane i doposażone jednostki, nie musimy się obawiać o bezpieczeństwo na terenie gminy. My strażacy (bo sam jestem druhem honorowym OSP) powinniśmy się cieszyć i dziękować samorządowi, który tyle środków kieruje pod adresem OSP. Przez ostatnich pięć lat na OSP z budżetu gminy trafiło 14 mln zł (wliczając remonty Domów Ludowych i strażnic), a około 1,5 mln zł trafiło na wydatki bieżące. Dziękuję Radzie Gminy za te decyzje. Podkreślić też trzeba, że bardzo intensywnie szukamy środków zewnętrznych i dzięki temu możemy się cieszyć tak dobrym wyposażeniem jednostek – mówił Roman Drozdek.
Wysoką ocenę jednostkom OSP z terenu gminy Wola Krzysztoporska wystawił także gen. Tadeusz Karcz. – Inne gminy mogą brać wzór z tego, co tu się u was dzieje – mówił podczas zjazdu prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Trybunalskim i wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. – Koledzy z innych gmin zazdroszczą wam całej infrastruktury, nie wspominając już o sprzęcie. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Dziękuję wójtowi i całemu samorządowi, za to, co robi dla OSP – za kubaturę, za sprzęt, za orkiestry, a szczególnie za młodzież, której coraz więcej jest w waszych szeregach – mówił gen. Karcz.
Strażakom dziękowała też przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska. – Jestem spokojna, że bezpieczeństwo gminy jest na wysokim poziomie. Przybywa sprzętu, a Rada Gminy zawsze pozytywnie reaguje na prośby strażaków. Życzmy sobie, aby ta współpraca zawsze tak wyglądała – mówiła przewodnicząca RG.
Dobrą współpracę z jednostkami OSP podkreślał także komendant miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim bryg. Paweł Dela.

Po wysłuchaniu sprawozdań prezesa, komendanta, skarbnika i Komisji Rewizyjnej delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Przyszedł też czas na wybory nowych władz na najbliższych pięć lat.

Oto nowy skład prezydium Gminnego Zarządu ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej:

 Wojciech Kamiński (Gomulin) – prezes
Robert Cieślik (Krężna) – wiceprezes
Tomasz Jakubiak (Krzyżanów) – wiceprezes
Błażej Strzelczyk (Wola Krzysztoporska) – sekretarz
Rafał Adamczyk (Rokszyce) – skarbnik
Mirosław Jakubczyk (Bujny) – komendant gminny
Janusz Stus – członek prezydium
Mariusz Fredyk (Woźniki) – członek prezydium

W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli:

Marcin Piekarski (Woźniki) – przewodniczący
Piotr Sipiński (Majków Duży) – sekretarz
Dariusz Kraszkiewicz (Blizin) – członek

Delegatami na zjazd powiatowy ZOSP RP zostali: Wojciech Kamiński, Mirosław Jakubczyk, Błażej Strzelczyk i Janusz Stus, a przedstawicielami do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie zostali druhowie honorowi OSP Roman Drozdek i Jan Czubała.
Warto dodać, że delegatów przybyłych na zjazd gościła OSP Blizin z prezesem Grzegorzem Zajdą i druhną Kamilą Kaczorowską, (jednocześnie radną i sołtysem) wspieraną przez KGW Blizin.

Fot. Anna Wiktorowicz