Gminne eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej

W Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem TWP na szczeblu gminnym był: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska na czele z wójtem gminy Romanem Drozdkiem i zarząd gminny ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej przy aktywnej współpracy szkół podstawowych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska, Gimnazjum w Gomulinie, ZSR w Bujnach, jednostek OSP w Rokszycach i Woli Krzysztoporskiej.

Gminna Komisja Organizacyjna Turnieju powołała Gminne Jury TWP w składzie: mł. kpt. Adrian Dziubecki  (PSP Piotrków Tryb.), Marek Ogrodnik, Grzegorz Konecki, Błażej Strzelczyk, Jan Czubała.
Eliminacje zostały podzielone na trzy grupy wiekowe. Łącznie udział wzięło 18 osób. W pierwszym etapie turnieju młodzież rozwiązywała test dotyczący wiedzy pożarniczej. Etap ten miał na celu wyłonienie trzech uczestników z każdej grupy wiekowej z najwyższą ilością punktów. Osoby z najlepszymi wynikami przystąpiły do części ustnej.

Uczestnicy przed komisją konkursową, oraz zgromadzoną publicznością odpowiadali na wylosowane pytania. Dużym sukcesem okazał się fakt, że do drugiego etapu turnieju zakwalifikowało się dwóch uczniów Szkoły Podstawowej (Kamil Bajerowski i Kacper Filipczak) i dwóch uczniów z Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej (Grzegorz Koszelak i Karol Czerwiński).
Do eliminacji Powiatowych OTWP zostali zakwalifikowani:
1. Kamil Bajerowski,
2. Klaudia Wężyk,
3. Maria Krawętek.

W siedzibie KM Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim po pisemnych i ustnych eliminacjach na szczeblu powiatowym reprezentanci Gminy Wola Krzysztoporska w swoich grupach wiekowych pokonując reprezentacje innych gmin uplasowali się na czołowych miejscach i zajęli w swoich grupach wiekowych miejsca:
– Klaudia Wężyk – III miejsce,
– Kamil Bajerowski i Maria Bajerowska – V miejsce.