Gminne szkoły przygotowują się do 1 września

Ten rok szkolny będzie z pewnością zupełnie inny, niż jeszcze 2 – 3 lat temu. Z powodu pandemii szkoły muszą wprowadzić szereg procedur. Jak placówki oświatowe na terenie gminy Wola Krzysztoporska przygotowują się do 1 września?

Szkoła Podstawowa w Parzniewicach

W Parzniewicach już w maju, kiedy uruchomiono zajęcia dla klas I – III i dla oddziału przedszkolnego, na terenie szkoły pojawiła się prawie połowa uczniów i już wtedy poczyniono wszystkie przygotowania zgodnie z wytycznymi GIS. Przygotowano odpowiednią dokumentację (np. procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii, procedura dezynfekcji itd.), przeprowadzono ozonowanie wszystkich pomieszczeń oraz dezynfekcję. – Obecnie, przed rozpoczęciem roku, zaktualizowano dokumentację, dodano nowe potrzebne dokumenty (np. regulamin pracy szkoły od 01.09.2020), ponownie zdezynfekowano wszystkie pomieszczenia i sprawdzono, czy wszystkie zalecenia MEN i GIS są przestrzegane, a więc czy jest odpowiednia ilość dozowników z płynami dezynfekcyjnymi, przy których znajdują się instrukcje, czy usunięto przedmioty nienadające się do dezynfekcji, czy w odpowiednich miejscach umieszczono telefony do służb w razie wystąpienia zagrożenia, czy są zapewnione przyłbice oraz rękawiczki dla nauczycieli i pracowników obsługi, czy działa termometr bezdotykowy itd. Uważamy, że jesteśmy w pełni przygotowani na przyjęcie naszych uczniów i czekamy na nich z niecierpliwością – mówi Adrianna Grela, dyrektor Szkoły Podstawowej w Parzniewicach.
Co do sposobu organizacji rozpoczęcia roku szkolnego, nie podjęto jeszcze decyzji ostatecznej. – Czekamy na ostateczne wytyczne, które prawdopodobnie otrzymamy na spotkaniu dyrektorów z kuratorem łódzkim 27 sierpnia. Planujemy jednak (o ile będzie sprzyjała ku temu pogoda) skorzystać z otaczającego nas pięknego i zabytkowego parku i to tam właśnie chcemy przenieść rozpoczęcie roku, czyli o godzinie 9.00 odbędzie się krótkie spotkanie uczniów i rodziców z dyrektorem oraz nauczycielami, a następnie na część dalszą wychowawcy udadzą się ze swoimi uczniami do sal lekcyjnych, gdzie zapoznają ich z planem lekcji oraz podadzą najważniejsze informacje. Wcześniej, o godzinie 8.30 w kościele parafialnym odbędzie się msza, w której będą mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie i ich rodzice – dodaje Adrianna Grela.

Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie

Przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2020/2021 tu także wiązały się z wieloma wyzwaniami. Na podstawie wytycznych MEN, MZ, i GIS przygotowane zostały wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. Obejmują one organizację zajęć w szkole, higienę, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni, postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.
– Główny nacisk położony zostanie na bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przez osoby trzecie przychodzące do szkoły, których obecność zostanie ograniczona do koniecznego minimum i tylko w wyznaczonym obszarze – mówi Magdalena Ryżewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie. – W tym celu szkoła, przy wsparciu MZ i MEN, otrzymała bezdotykowy dezynfekator, który umożliwi dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły.
Dyrektor szkoły, zgodnie z rekomendacją MEN złożył, zamówienie na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maseczki medyczne dla nauczycieli i personelu szkolnego, przekazywane przez MZ. Zakupiono również termometr bezdotykowy do mierzenia temperatury.
– W miarę możliwości zapewniona zostanie taka organizacja i koordynacja pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Rotacyjny dowóz i odwóz uczniów autobusem, różne godziny przerw uczniów, unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Indywidualne szafki w szatni dla uczniów klas starszych umożliwią przechowywanie odzieży, obuwia i przyborów. Jeśli chodzi o pozostałe szczegółowe rozwiązania organizacyjne, to uczniowie poszczególnych oddziałów będą przypisani do jednej sali lekcyjnej, w której odbywać się będą wszystkie zajęcia. Uczniowie I etapu edukacyjnego tj. oddziałów I – III nie będą wychodzili na tradycyjne przerwy międzylekcyjne. Ustalona rotacyjność wyjść na krótką przerwę podczas zajęć dzieci młodszych, pod opieką nauczyciela, umożliwi ograniczenie kontaktu między oddziałami. Natomiast uczniowie z oddziałów IV – VIII podczas przerw zostaną pod opieką w salach lekcyjnych z rotacją nauczycieli kończących i rozpoczynających lekcje w danym oddziale. Przedmioty i sprzęty, których dezynfekcja jest utrudniona, zostały usunięte – dodaje Magdalena Ryżewska.

Szkoła Podstawowa w Bujnach

Podobne procedury i harmonogramy wypracowywane są w Szkole Podstawowej w Bujnach. – Dla nauczycieli i obsługi szkoły zapewnione są maseczki, mamy oczywiście płyny dezynfekcyjne, bezdotykowy dyspenser, tak aby zachować maksimum bezpieczeństwa – mówi Bogusława Bajerowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bujnach.- Jeśli chodzi o rozpoczęcie roku szkolnego, to przeprowadzimy go dwuetapowo – o godzinie 9.00 spotkamy się z uczniami klas I – III, a z pozostałymi kasami (IV – VIII) – o godzinie 9.30 – dodaje dyrektor szkoły.

Szkoła Podstawowa w Bogdanowie

– Jesteśmy przygotowani do 1 września pod względem sanitarnym i bhp. Mamy duży zapas płynów dezynfekcyjnych, maseczek, rękawiczek. Przy wejściu jest bezdotykowy dyspenser. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom na terenie szkoły dystansu – podobnie jak chyba większość szkół, bo sale w placówce są niewielkie – mówi z kolei Tamara Kałcz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bogdanowie. – Ale zrobimy wszystko, by zachować środki ostrożności.

Szkoła Podstawowa w Gomulinie

– Szkoła jest przygotowana na przyjęcie uczniów. Zakupiono niezbędne środki czystości i dezynfekujące. Wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej – maseczki i przyłbice – zapewnia Iwona Zapała dyrektor Szkoły Podstawowej w Gomulinie.
Tu także wypracowane są szczegółowe procedury, które będą dostarczone uczniom za pośrednictwem e-dziennika, a także przekazane przez wychowawców 1 września. Jeśli chodzi o rozpoczęcie roku szkolnego, to o godzinie 9.00 (po dowiezieniu dzieci przez rodziców bądź autobus) uczniowie rozejdą się z wychowawcami do klas – nie będzie więc wspólnej inauguracji.

Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej

Tu także dyrektor Anna Otwinowska opracowała wewnętrzne procedury funkcjonowania szkoły od 1 września, mające na celu zminimalizowanie zagrożenia zakażeniem COVID-19.
– Szkoła pozyskała środki higieniczne i środki ochrony osobistej. Od 1 września uczniowie będą przebywali w stałych salach lekcyjnych i na wyznaczonych korytarzach. Jednoosobowe stoliki zostały odpowiednio rozmieszczone, aby zapewnić wymagany odstęp. Na każdym piętrze przebywa określona ilość klas. Uczniowie będą wchodzili do szkoły różnymi wejściami. Przy wejściu głównym, w szatni, salach lekcyjnych zostały umieszczone dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcja jego użycia – mówi dyrektor szkoły.

Przedszkole Samorządowe w Woli Krzysztoporskiej

Szczególnych przygotowań wymagało także przedszkole, bo wśród małych dzieci najtrudniej będzie zachować bezpieczne reguły.
– Kuchnia przedszkola wzbogaciła się o nowe urządzenie – została zakupiona profesjonalna zmywarko-wyparzarka, która pozwoli na dokładne mycie i dezynfekowanie naczyń. Kupiliśmy dla dzieci nowe zabawki i pomoce dydaktyczne, wykonane z materiałów, które będzie można skutecznie dezynfekować, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi – mówi dyrektor przedszkola Ilona Wieczorek-Michalska. – Dezynfekcję będziemy wykonywać nie tylko przy użyciu płynów dezynfekujących. Wyposażyliśmy przedszkole w parownice elektryczne, dzięki którym po zakończeniu zajęć będzie można każdego dnia skutecznie zdezynfekować powierzchnie i przedmioty bez użycia środków chemicznych – dodaje dyrektor przedszkola.