Gminne Targi Edukacyjne w Gomulinie, a właściwie w sieci

Zrzut ekranu z targów on-line

III edycja Gminnych Targów Edukacyjnych przeszła do historii. Tegoroczna edycja odbyła się 26 marca 2021 roku w formie on-line na platformie MS Teams.

Honorowy patronat nad Targami Edukacyjnymi Gomulin 2021 objęli wójt gminy Wola Krzysztoporska oraz firma Haering Polska z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Przedsięwzięcie to było organizowane z myślą o uczniach szkół podstawowych, aby wyposażyć ich w pełną informację o szkołach i kierunkach kształcenia na terenie powiatu piotrkowskiego i bełchatowskiego. Otwarcia III Gminnych Targów Edukacyjnych dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej Iwona Zapała, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że wybór szkoły ponadpodstawowej to bardzo ważna decyzja w życiu młodego człowieka. Zwróciła również uwagę, że tegoroczna edycja targów z uwagi na pandemię po raz pierwszy obywa się w formie on-line.
Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Violetta Promny podkreśliła, że targi edukacyjne to ważna inicjatywa, mająca ogromne znaczenie dla młodych ludzi, gdyż w jednym miejscu spotykają się szkoły o różnych kierunkach kształcenia oraz warunkach naboru, co daje młodzieży duże możliwości wyboru.
Uczestnicy targów mogli również poznać prognozę zapotrzebowania na poszczególne zawody przedstawioną przez doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – Aleksandrę Zając.
– W wirtualnym wydarzeniu gościliśmy siedemnastu wystawców – licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe. Oprócz szkół z Piotrkowa Trybunalskiego, pojawiły się także szkoły z Bełchatowa, Bujen, Kleszczowa i Wolborza – dodają organizatorzy.
Formuła tegorocznych targów obejmowała prezentację szkół ponadpodstawowych on-line oraz spotkania w indywidualnych zespołach dedykowanych każdej szkole. Wszystkie szkoły i placówki oświatowe przygotowały dla uczestników ulotki, broszury, gazetki reklamowe oraz ciekawe i atrakcyjne filmy promujące daną jednostkę.
Podczas targów uczniowie mogli również uzyskać kompleksowe informacje na temat możliwości wyboru kierunku kształcenia, poruszania się po rynku pracy oraz określić zainteresowania i predyspozycje zawodowe dzięki indywidualnym spotkaniom z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Targi Edukacyjne 2021 za nami. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność podczas tego wydarzenia.

Fot. SP Gomulin