Gminny Dzień Strażaka w Bujnach

Wójt gminy Roman Drozdek i druh Włodzimierz Kapiec wręczją medale zasłużonym strażakom

Druhowie ochotnicy z gminy Wola Krzysztoporska 8 maja świętowali IV Gminny Dzień Strażaka. Tym razem odbył się on w Bujnach, a z życzeniami przybyli m.in. posłowie, samorządowcy i przedstawiciele władz wojewódzkich ZOSP RP.

Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji druhów przez proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Bujnach ks. Jerzego Peterę, który w homilii przypomniał, jak długa i niezwykła jest historia strażackiego ruchu (od czasów Chrystusa, przez pisma Andrzeja Frycza Modrzewskiego i początki organizacji w objętej zaborami Polsce).
Po mszy jednostki z całej gminy prowadzone przez orkiestrę dętą z Gomulina w uroczystym orszaku przemaszerowały pod strażnicę OSP w Bujnach, gdzie przybyłych gości powitał prezes Zarządu Gminnego OSP w Woli Krzysztoporskiej Wojciech Kamiński, a komendant gminny ZOSP RP druh Mirosław Jakubczyk złożył meldunek pododdziałów przybyłemu na uroczystość marszałkowi seniorowi Antoniemu Macierewiczowi. Tuż po meldunku nastąpiło podniesienie flagi na maszt, po czym rys historyczny dotyczący OSP w gminie Wola Krzysztoporska przedstawił prezes OSP Bujny Radosław Jakubczyk.

Z okazji strażackiego święta druhom wręczono medale i wyróżnienia.
Na podstawie Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Łódzkiego odznaczeni zostali druhowie z OSP Bujny:

Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
dh Sylwester Bzik

Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
dh Dariusz Pawłowski
dh Roman Stanikowski
dh Damian Jakubczyk
dh Rafał Jakubczyk

Brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
druhna Małgorzata Glinka-Jakubczyk
dh Szymon Ostalec
dh Sylwester Robak

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej wyróżniono również strażaków z największym stażem. Odznakę za wysługę 45 lat otrzymał dh Stanisław Rycerz, za 40 lat – dh Mirosław Jakubczyk, za 30 lat dh Cezary Gaworczyk, za 25 lat dh Sylwester Bzik i dh Sylwester Ostalec, za 20 lat dh Roman Stanikowski, za 10 lat druhowie Radosław Jakubczyk, Rafał Jakubczyk, Damian Jakubczyk, Mateusz Piątek, Sylwester Robak, Marcin Miśkiewicz i Dariusz Pawłowski.

Wyróżniono także strażacką młodzież. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej przyznano brązową odznakę młodzieżowej drużyny pożarniczej druhnom i druhom: Natalii Królikowskiej, Patrykowi Gaworczykowi, Jakubowi Cejnogowi, Kamilowi Ogrodnikowi, Radosławowi Ogrodnikowi i Mateuszowi Danielakowi.
Do przedstawicieli wszystkich jednostek z terenu gminy trafiły plakiety z podziękowaniami wójta gminy Romana Drozdka i ZG ZOSP RP za szczególne zaangażowanie strażaków w walkę z COVID-19. To strażacy zajęli się bowiem dystrybucją maseczek i innych środków ochrony.

Za szczególny wkład pracy w rozwój jednostek OSP podczas pełnienia funkcji prezesa podziękowano także tym, którzy kierowanie jednostkami przekazali już młodszym kolegom. A wśród wyróżnionych znaleźli się druhowie: Grzegorz Konecki (OSP Majków Duży), Mirosław Jakubczyk (OSP Bujny), Marian Pielużek (OSP Jeżów), Stanisław Gniewaszewski (OSP Mąkolice), Czesław Małecki (OSP Woźniki) i Zbigniew Galuś (OSP Wola Krzysztoporska).

Za wkład pracy i osobiste zaangażowanie włożone w rozwój OSP wójt gminy i ZG ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej przyznali podziękowania następującym osobom: Antoniemu Macierewiczowi, Zbigniewowi Ziembie, Tadeuszowi Karczowi (w imieniu którego wyróżnienie odebrał dh Włodzimierz Kapiec), Janowi Czubale, Kamili Kaczorowskiej i Annie Wiktorowicz.
Z kolei strażacy podziękowali byłej przewodniczącej Rady Gminy Marii Głowackiej i wójtowi Romanowi Drozdkowi, który od jednostki OSP Krzyżanów otrzymał mandat delegata na zjazd wojewódzki OSP.

Z okazji IV Gminnego Dnia Strażaka słowa wdzięczności i uznania za niezwykłą służbę skierował do druhów wójt gminy Roman Drozdek.
– Ochotnicze Straże Pożarne są bastionem bezpieczeństwa naszej wspólnoty. Mam przyjemność współpracy z druhami już 20 lat. To nasz wspólny kawałek historii, który przyniósł wiele dobrego. Pamiętam lata 2002 – 2003, kiedy wasze usprzętowienie było dramatyczne, a świetlice były w opłakanym stanie. Od tego czasu zaczęliśmy inwestować milionowe kwoty z budżetu gminy w wasz potencjał. Dzisiaj jestem dumny, że udało się podnieść waszą rangę, udało się wykonać wiele inwestycji na waszą rzecz, podnieść poziom usprzętowienia, poprawić warunki w postaci zmodernizowanych strażnic i świetlic. Dzisiaj nie żałuję nawet jednej złotówki zainwestowanej w wasze organizacje. Trzeba dodać jednak, że żadne zdobycze techniki nie zastąpią ofiarności strażaka. Wy bronicie, chronicie, ratujecie, ale również integrujecie. Za to wszystko dziś dziękujemy! – mówił Roman Drozdek.
Życzenia i podziękowania skierowali do strażaków z gminy Wola Krzysztoporska także przybyli goście: poseł RP Antoni Macierewicz, wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba, członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Włodzimierz Kapiec i wiceprzewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska Dariusz Pytka.
Uroczystości, które poprowadził Jan Czubała, inspektor ds. pożarnictwa Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, zakończyło wspólne biesiadowanie w Domu Ludowym w Bujnach.

Na zdjęciach strażacy i zaproszeni goście podczas uroczystej mszy świętej, pochodu na miejsce przed strażnicą w Bujnach, podczas wręczania odznaczeń i wyróżnień oraz uroczystej parady.

Fot. Anna Wiktorowicz