Gminny magazyn zapełnia się darami

Prace przy sortowaniu darów

Po raz kolejny okazało się, że mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska mają wielkie serce. W pierwszych dniach marca na terenie wielu miejscowości odbyły się zbiórki darów dla uchodźców i mieszkańców Ukrainy. Zbiórki przerosły wszelkie oczekiwania. Część z darów mieszkańcy już przekazali przybywającym na nasz teren uchodźcom, część trafiła do organizacji dobroczynnych w regionie, ale też duża ilość trafiła do gminnego magazynu w Domu Ludowym w Rokszycach obsługiwanego przez OSP, KGW i mieszkańców tej miejscowości. Dary będą w miarę potrzeb relokowane do potrzebujących, a chęć otrzymania darów należy zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do tej pory (stan na 7 marca) w magazynie mamy dary z kilkunastu miejscowości: Rokszyce, Poraj, Krzyżanów, Krężna, Blizin, Szkoła Gomulin, Oprzężów, Rokszyce Drugie, Gomulin, Wygoda, Kozierogi.
Zebrało się tego już około 15 palet rzeczy, które z pewnością przydadzą się potrzebującym. Ich przyjmowaniem, segregacją i układaniem zajmują się druhowie OSP, panie z KGW i mieszkańcy Rokszyc.

Potrzebujący (uchodźcy lub ich opiekunowie) powinni zgłaszać swoje potrzeby do:
GOPS w Woli Krzysztoporskiej
ul. Szkolna 6
97-371 Wola Krzysztoporska
Tel. 44 616-32-84 w. 20, 21, 22
505-721-462
e-mail: gops@wola-krzysztoporska.pl

GMINNY MAGAZYN (Rokszyce 39, Dom Ludowy)
Magazyn czynny w dni robocze do 11 marca od godziny 16.00 do 18.00, a później w wyznaczone dni. Przed każdym transportem prosimy o telefon do Urzędu Gminy: 693-549-017. Po tym numerem będzie też można uzgodnić dostarczenie darów poza wyznaczonymi godzinami.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórki i pomoc przy segregowaniu rzeczy serdecznie dziękujemy!