Gminny turniej gier i zabaw klas I-III w Parzniewicach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej po raz kolejny zorganizowała Gminny Turniej Gier i Zabaw dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tegoroczny odbył się na Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Parzniewicach.

Głównym celem imprezy była integracja dzieci z terenu gminy poprzez imprezy sportowo-rekreacyjne, rozwijanie sprawności ruchowej wśród dzieci oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.
W sześciu rozgrywanych zabawach ruchowych wzięli udział uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich ze szkół: w Bujnach, Gomulinie, Woli Krzysztoporskiej, Krzyżanowie, Parzniewicach i Bogdanowie. Każdą drużynę tworzyło 6 zawodników (3 dziewczynki, 3 chłopców).
Program zawodów obejmował: tor przeszkód, sadzenie ziemniaków, sztafetę z piłką lekarską, wyścig z pałeczką sztafetową, skoki w dal z miejsca oraz rzuty woreczkami do kosza.
W końcowej klasyfikacji najlepsze okazały się: SP w Woli Krzysztoporskiej, SP w Parzniewicach oraz SP w Krzyżanowie.
Wszystkie drużyny biorące udział w Turnieju otrzymały piłki i dyplomy, zaś te, które znalazły się na podium, dodatkowo puchary.
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim uczestnikom za udział w Turnieju, a opiekunom za przygotowanie dzieci do poszczególnych konkurencji sportowych.