Gomulin: Przypomnieli historię lokalnego patrioty

Uczniowie I LO w Radomsku – Ewelina Stefańska i Mateusz Wędzonka, w ramach projektu „Losy i działalność posłów II RP” przygotowanego do XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, przedstawili życiorys związanego z Gomulinem Aleksandra Bogusławskiego. Uroczystość miała miejsce 29 marca w Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie.

Aleksander Bogusławski – ps. literacki Jan Młot, ur. 27 maja 1887 r. we wsi Budków w województwie łódzkim, powiat piotrkowski. Polski działacz społeczno-polityczny, nauczyciel, publicysta, działacz NZCH, współzałożyciel PSL. Poseł na Sejm Ustawodawczy I, II, III, IV i V kadencji w II RP w latach 1919-1939.
Uczniowie w formie prezentacji multimedialnej przedstawili historię życia i działalność lokalnego patrioty. Podsumowaniem przekazanych informacji był quiz dla uczniów z nagrodami dla tych, którzy najlepiej go rozwiązali. Aby upamiętnić tę uroczystość, przed szkołą ustawiono ławkę, na której znajduje się tabliczka pamiątkowa z hologramem. Po zeskanowaniu QR kodu przenosimy się na stronę internetową zawierającą informacje na temat Aleksandra Bogusławskiego.
W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor szkoły Iwona Zapała, Jolanta Kołacińska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej, Karolina Piotrkowska – główny specjalista do spraw oświaty w gminie Wola Krzysztoporska, Julia i Grzegorz Karlińscy – autorzy książek z historii regionu piotrkowskiego, Edyta Michalak – pracownik biblioteki publicznej w Gomulinie, krewni Aleksandra Bogusławskiego: Wojciech Kamiński – lokalny pasjonat historii, bratanica Jadwiga Cieślak z mężem Janem, Barbara i Antoni Kamińscy, bratanek Tadeusz Bogusławski.