Gomulin – święto nauczycieli i uczniów

Uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Ks. Marina Wiewiórowskiego w Gomulinie. Świętu nauczycieli towarzyszyło także święto najmłodszych uczniów, którzy złożyli ślubowanie.

Ślubowanie klas pierwszych to niezwykła uroczystość szkolna. To ogromne przeżycie nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców i wychowawców.
Zanim uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli wykazać się wiedzą na temat naszej Ojczyzny. Pod hasłem „Wędrówki po polskich dróżkach” dzieci zaprezentowały się w piosenkach i wierszach o tematyce patriotycznej. Uczniowie kl. Ib wykazali się znajomością symboli narodowych, dawnej i obecnej stolicy Polski, natomiast uczniowie kl. Ia opowiedzieli „Legendę o smoku wawelskim”.
Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami. Po ślubowania dyrektor Iwona Zapała dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki oraz życzenia samych sukcesów w nauce przekazane przez panią dyrektor i rodziców.
Nie zabrakło też podziękowań dla wychowawców klas pierwszych Leny Cienkowskiej, Katarzyny Tosiek i uczniów klas pierwszych za przygotowanie uroczystości.
Po ślubowaniu klas I Samorząd Uczniowski przedstawił w formie prezentacji multimedialnej historię szkolnictwa polskiego. Cała uroczystość zakończyła się wyśpiewanymi życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

(materiał – SP Gomulin)