W Gomulinie mówili o sektach i uzależnieniach

Czy jesteśmy uzależnieni od smartfonów i jak ustrzec się przed psychomanipulacją stosowaną przez sekty?

Na tak postawione pytania 21 marca poszukiwali odpowiedzi uczniowie Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Gomulinie.
– Dzieci i młodzież, a także wielu dorosłych ludzi nie potrafi funkcjonować bez smartfona. Młodzież, zaniedbując realne kontakty na rzecz wirtualnych oraz ograniczając się do rozmów przez komunikator, izoluje się od drugiego człowieka i coraz silniej uzależnia od nowych technologii – mówi Irena Kasztelan, dyrektor Gimnazjum w Gomulinie. – Drugim zagrożeniem dla młodzieży są sekty. Młodzi ludzie w okresie dojrzewania i poszukiwania swojej tożsamości, chcąc pokazać swoją niezależność, łatwo mogą nabrać się na alternatywne poglądy oferowane przez niebezpieczne ugrupowania. Ofiarami działania sekt (w Polsce działa ich ponad 300) są często osoby przeżywające trudny okres w życiu, nieradzące sobie z problemami, przeżywające stres i smutek. Tworzone przez sekty poczucie wspólnoty i akceptacji oraz głoszone poglądy i wartości przyczyniają się do pozyskiwania nowych członków.
Odpowiedzią na te zagrożenia było zorganizowanie w szkole zajęć profilaktycznych. Podczas realizacji dwóch dwugodzinnych programów profilaktycznych wszyscy uczniowie gimnazjum poznali metody psychomanipulacji stosowane przez sekty oraz dowiedzieli się, jakie szkody psychologiczne i materialne grożą ich członkom, a także jak świadomie i racjonalnie korzystać ze smartfonów.
Psychoterapeuci Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z Katowic przeprowadzili zajęcia warsztatowe w grupach nt. „Smartfon – przyjaciel czy wróg? – czyli jak żyć w świecie nowych technologii?” oraz „Sekty – zagrożenia i techniki manipulacji”.
– Prowadzący spotkanie szybko zdobyli przychylność i sympatię uczniów. Atrakcyjna i dynamiczna forma odgrywanych scenek, prezentacji, pokazów, burzy mózgów, przykładów z życia wzbudziła wśród młodzieży zaciekawienie i zaangażowanie w realizację zajęć – mówi dyrektor Gimnazjum. – Tematyka spotkania, oprócz konkretnej wiedzy, wywołała dużo emocji oraz pobudziła do zastanowienia i przemyśleń. Programy zostały bardzo pozytywnie odebrane przez uczniów. Również nauczyciele obecni na zajęciach stwierdzili, że zrealizowane programy są przydatną pomocą o charakterze edukacyjno-wychowawczym.
Profilaktyczne zajęcia warsztatowe sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.