GOPS szuka asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej ogłosił nabór na stanowisko „asystenta rodziny”.

Do zadań asystenta należeć będzie m.in.: udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych. Asystenci mają też wspierać aktywność społeczną rodzin, motywować do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielać pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
Ważne jest także wspieranie dzieci, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, a także działanie interwencyjne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

Dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście w siedzibie:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3)
ul. Szkolna 6,
97 -371 Wola Krzysztoporska
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, w terminie do 19 kwietnia 2018 roku do godz. 15.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Asystent rodziny”.

Więcej informacji o konkursie w: www.bip.wola-krzysztoporska.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6.