Granty dla 7 sołectw

herb Łodzkiego, napisy: województwo łódzkie; sołectwo na plus; projekt współfinansowany z budżetu województwa łódzkiego

Siedem sołectw w gminie Wola Krzysztoporska uzyskało dofinansowanie w postaci grantów w ramach programu „Sołectwo na plus” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Dotacje celowe uzupełnione o wkład własny gminy posłużą realizacji małych projektów lokalnych.

– Wójt gminy podpisał z marszałkiem województwa łódzkiego umowę na sfinansowanie tych przedsięwzięć, o które ubiegały się poszczególne sołectwa – Krzyżanów, Mzurki, Majków Duży, Gomulin, Krężna Kolonia, Wygoda czy Borowa. To są środki do 10 tys. zł przeznaczone na rzeczy, które w tych sołectwach mieszkańcy uznali za najpilniejsze – mówi Mieczysław Warszada, zastępca wójta gminy Wola Krzysztoporska.
A jak wyglądają szczegóły i o co wnioskowały poszczególne sołectwa?

Sołectwo Mzurki postanowiło zawnioskować o ogrodzenie placu sołeckiego, na którym znajduje się świetlica wiejska i nowy plac zabaw, z którego korzystają dzieci z okolicznych terenów. To bardzo ważne m.in. ze względów bezpieczeństwa, ponieważ plac usytuowany jest w pobliżu bardzo ruchliwej drogi powiatowej. Nowe ogrodzenie będzie składać się podmurówki betonowej o wysokości 25 cm oraz z siatki panelowej o wysokości 125 cm. Długość ogrodzenia wyniesie 143 m.b. Zaplanowane jest również wykonanie dwóch bram metalowych z furtkami.
Całość ma kosztować 16.000 zł, w tym pomoc finansowa z budżetu województwa łódzkiego to 10.000 zł, a pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu gminy Wola Krzysztoporska. Ile ostatecznie wyniesie koszt inwestycji, okaże się po wyłonieniu w ramach konkursu wykonawcy robót.

Sołectwo Borowa w ramach projektu w programie „Sołectwo na plus”, chce natomiast kupić 10 zestawów piknikowych rozkładanych oraz grill dwukomorowy. Staną się one częścią wyposażenia działki gminnej, na której odbywają się zebrania sołeckie, festyny rodzinne, ogniska integracyjne. To ważne dla mieszkańców miejsce, które zastępuję nieistniejącą w tej miejscowości świetlicę.
Całość ma kosztować 6.100 zł. Pomoc finansowa z budżetu województwa łódzkiego to 5.900, a wkład gminy 200 zł. Ostateczny koszt przedsięwzięcia określi konkurs ofert.

Sołectwo Gomulin postawiło na zakup zestawów piknikowych (pikniki rodzinne, uroczystości państwowe i kościelne) oraz doposażenie kuchni w sali OSP (urządzenia gastronomiczne: profesjonalna zmywarka gastronomiczna z doposażeniem, elektryczna maszynka do mielenia mięsa, krajalnica elektryczna). A wszystko to ma ułatwić organizowanie integracyjnych pikników, spotkań i kultywowanie kulinarnych tradycji.
Wnioskowana kwota, która pochodzić będzie z budżetu województwa łódzkiego, to 10.000 zł.

Sołectwo Krężna Kolonia postanowiło zorganizować konkurs plastyczny z nagrodami, a także kupić i zamontować latarnie solarne przy altanie wiejskiej na placu sołeckim.
Celem konkursu jest zaprezentowanie przez trzy grupy wiekowe (dzieci, młodzież i dorosłych) rozwiązań i wszelkich pomysłów poprawiających jakość i poziom życia w Krężnej Kolonii, wykorzystując nowoczesne technologie. Podsumowanie konkursu opublikowane będzie na stronie sołectwa.
Pomoc finansowa z budżetu województwa łódzkiego ma wynieść w tym przypadku 10.000 zł.

Sołectwo Krzyżanów w ramach projektu chce kupić wyposażenie AGD, a dokładnie zmywarkę przemysłową do kuchni w Domu Ludowym. Pomysł zwieńczą warsztaty kulinarne, podczas których wykorzystane zostaną płody rolne lokalnych rolników. Panie z miejscowego KGW zaprezentują także swoje zdolności w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego „Moje Eko Słoiki – Krzyżanów 2021”.
Pomoc finansowa z budżetu województwa łódzkiego wyniesie tu 10.000 zł.

Społeczność Majkowa Dużego wyszła z inicjatywą zakupu traktorka ogrodowego, którym bezpieczne i sprawnie można będzie pomagać w porządkach i koszeniu trawy na wspólnym terenie zielonym.
A teren jest dość rozległy, bo w Majkowie znajduje się kolorowy plac zabaw z siłownią, duże boisko z bramkami do gry w piłkę nożną oraz boisko do gry w piłkę siatkową. Jest tam również małe boisko dla najmłodszych dzieci. Całość ma wymiary 400 m x 50 m.
Przewidywane wsparcie z budżetu województwa łódzkiego to 10.000 zł, a wkład własny gminy to 200 zł.

Sołectwo Wygoda z kolei zawnioskowało o zakup i montaż kominka grzewczego na potrzeby działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Wygodzie, ułatwiającego funkcjonowanie Domu Ludowego w miejscowości przez cały rok (organizacja spotkań rodzinnych czy świątecznych przez KGW w Wygodzie dla społeczności lokalnej).
Wnioskodawcy oszacowali wartość projektu na 12.000 zł, w tym wsparcie z budżetu województwa łódzkiego to 10.000 zł, a wkład własny gminy – 2.000 zł. Jaki będzie rzeczywisty koszt przedsięwzięcia, wiadomo będzie po konkursowym wyłonieniu wykonawcy.

Granty w ramach programu „Sołectwo na plus” zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.
herb Łodzkiego, napisy: województwo łódzkie; sołectwo na plus