Granty sołeckie rozdane

Jadwiga Kauc - sołtys Woźnik, Agata Szmalec - sołtys Krężnej Kolonii i Czesłw Braun - sołtys Majkowa Dużego podczas Dożynek Gminnych odebrali symboliczne granty na realizację zadań sołeckich

Majków Duży i Woźniki mają nowe nagłośnienie, a w Krężnej Kolonii, tuż przy placu zabaw i siłowni pojawi się nowa altana. A wszystko w ramach tzw. sołeckich grantów z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Część środków na realizację projektów dołożyła także gmina Wola Krzysztoporska.

Majków Duży ma nagłośnienie

Umowa między Zarządem Województwa Łódzkiego i gminą Wola Krzysztoporska na dofinansowanie zakupu zestawu nagłaśniającego dla Majkowa Dużego podpisana została 19 czerwca 2019 r.
Wartość całego projektu to 13 tys. zł, kwota dofinansowania z budżetu województwa łódzkiego to 10 tys. zł. Pozostałe 3 tys. zł z własnego budżetu dołożyła gmina Wola Krzysztoporska.
W realizację projektu angażują się także mieszkańcy. Sołtys wraz z Radą Sołecką planuje przeprowadzić Piknik Rodzinny – pożegnanie lata z ogniskiem dla mieszkańców. Ale włączą się także inne lokalne grupy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Majkowa Dużego w ramach wkładu własnego przygotują i podadzą poczęstunek dla uczestników imprezy. Sołtys i Rada Sołecka przygotują konkursy i spartakiadę sportową dla dzieci i rodziców oraz materiały potrzebne na ognisko. Strażacy z OSP Majków Duży zapewnią natomiast bezpieczeństwo i obsługę logistyczną uczestnikom imprezy.
Celem projektu jest zwiększenie aktywnej integracji obywatelskiej i lokalnej. Wspieranie i pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, budowanie świadomości obywatelskiej, tożsamości lokalnej, promowanie miejscowości. Celem realizacji projektu jest również poprawa dostępu do sektora kultury, kultury fizycznej, rekreacji jak również promocja gminy Wola Krzysztoporska w regionie.
– Zakup sprzętu nagłośniającego wynika z potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność. Sołectwo Majków Duży nie posiadało zestawu nagłaśniającego, który jest bardzo często potrzebny przy realizacji imprez lokalnych, zebrań sołeckich itp. uroczystości. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas imprez organizowanych w budynku domu ludowego, jak również na zewnątrz w plenerze – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Realizacja zakupu podniesie walory artystyczne imprez, ale także zachęci mieszkańców do ich organizacji oraz do aktywnego w nich uczestnictwa. Takie projekty sprzyjają integracji społecznej – angażują wszystkie grupy wiekowe lokalnej społeczności i aktywizują mieszkańców do skutecznego wspólnego działania w swoim środowisku.

Nagłośnienie także w Woźnikach

Jadwiga Kauc – sołtys wsi Woźniki

Zestaw sprzętu nagłaśniającego otrzymało także sołectwo Woźniki na podstawie umowy zawartej 19 czerwca 2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego i gminą Wola Krzysztoporska. Wartość całego projektu tu także wyniosła 13 tys. zł, kwota dofinansowania z budżetu województwa łódzkiego to 10 tys. zł. Pozostałe 3 tys. zł z własnego budżetu dołożyła gmina Wola Krzysztoporska.
Żeby wypróbować nowy sprzęt, tu także zorganizowany zostanie piknik „Powitanie jesieni” wraz z ogniskiem dla mieszkańców i spartakiadą sportową. Jego organizacją zajmie się sołtys, Rada Sołecka oraz lokalne KGW i OSP.
– Wartość projektu polega też na tym, że sprzyja integracji społecznej i aktywizuje mieszkańców do skutecznego wspólnego działania w swoim środowisku. Sprzyja także rozwojowi kultury fizycznej i aktywnej formie wypoczynku oraz budowaniu dobrych relacji i nawyków sportowych wśród mieszkańców – dodaje wójt Roman Drozdek.

Altana dla sołectwa Krężna Kolonia

Krężna Kolonia. Zaczęły się prace przy budowie altany

W ramach sołeckich grantów altanę otrzyma z kolei sołectwo Krężna Kolonia. Na ten cel gmina Wola Krzysztoporska otrzymała dotację z budżetu województwa łódzkiego w wysokości 10 tys. zł, cały projekt (altana plus częściowe utwardzenie nawierzchni) kosztować będzie ponad 35 tys. zł, resztę dołoży więc gmina.
Budowa wiejskiej altany wyposażonej w stół i ławki wynika z potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność. Sołectwo nie posiada Domu Ludowego lub innego miejsca, w którym mieszkańcy mogą się spotykać. Altana będzie dopełnieniem kompleksu rekreacyjno-sportowego, który znajduje się w sąsiedztwie. Pozostanie do dyspozycji mieszkańców i pozwoli na organizację zaplanowanego pikniku rodzinnego. Altana będzie również miejscem spotkań w okresie wiosenno-jesiennym dla działającego w sołectwie Koła Gospodyń Wiejskich, które obecnie nie ma miejsca spotkań, w związku z tym zebrania i spotkania odbywają się w domach członkiń.
A już niebawem odbędzie się tam piknik rodzinny.