Na harcerskim obozie o nałogach

W trzytygodniowej „AKCJI LETNIEJ 2016 – LATO BEZ NAŁOGÓW” w Szklanej Hucie wzięło udział ponad 30 harcerzy z 8 DH „TROP” w Woli Krzysztoporskiej.

Na zajęciach poruszano temat nałogów, który ściśle związany jest z 10. Punktem Prawa Harcerskiego: „Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych”. Wprowadzenie modelu promocji zdrowia odbywało się systematycznie podczas zajęć sportowych, plastycznych, muzycznych, gier, wędrówek, wykładów, technik terapeutycznych itp. Różnorodność form sprawiła, że uczestnicy chętnie angażowali się w realizację programu. Elementem obozu było budowanie prawidłowych więzi międzyludzkich, wzbudzanie szacunku do drugiego człowieka, poznanie wartości służby i wprowadzenie zdrowego trybu życia.
Harcerze brali udział z zajęciach z technik, zwiadach i dyskusjach na temat życia bez nałogów i sposobów komunikacji. Poza tym zdobywali informacje na temat najbliższej okolicy, budowali szałasy, robili podchody, ale też ćwiczyli musztrę i szlifowali swoje umiejętności z posługiwaniu się mapą oraz alfabetem Morse’a. Młodzież zdobywała kolejne sprawności i brała udział w rywalizacji sportowej czy muzycznej. W konkursie piosenki „Marcelina” harcerze zajęli III miejsce, prezentując się na tle Hufca Białystok, oraz zwyciężyli „Harcfestiwal”.
Obóz odbył się w stylizacji „Piraci z Karaibów”, która akcentowana była podczas gier terenowych i zajęć integracyjnych. Niezapomnianym punktem obozu była również wycieczka na Westerplatte i do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Organizatorem obozu był Szczep Drużyn Ósmych „HARC” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „HARC”. Wyjazd współfinansowany był przez wójta gminy Wola Krzysztoporska, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.