Harmonogram odbioru śmieci w 2020 r.

Kiedy odbierane będą śmieci z terenu gminy Wola Krzysztoporska? Podajemy terminy dla wszystkich miejscowości na cały 2020 rok. Przypominamy też, ile wynoszą opłaty i kiedy należy je uiszczać.

Harmonogramy z terminami odbioru odpadów komunalnych dla każdej z miejscowości znajdują się w załącznikach (do pobrania).

Przypominamy też, ile wynosi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wola Krzysztoporska i w jakim terminie należy ją uiścić.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/301/17 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty:
– odpady segregowane – 8,50 zł od osoby
– odpady niesegregowane – 17,00 zł od osoby

Uwaga! Stawki te najprawdopodobniej zmienią się w połowie roku (do 30 czerwca 2020 obowiązuje umowa z firmą, która w tej chwili zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy). Gmina już teraz przygotowuje się do przeprowadzenia przetargu i wyłonienia firmy, która będzie odbierać śmieci od 1 lipca.

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 15 kwietnia danego roku
II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 lipca danego roku
III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 października danego roku
IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 15 stycznia następnego roku.

Przypominamy, że od stycznia 2016 wprowadzone zostały indywidualne rachunki bankowe. Informacje o indywidualnym numerze konta można uzyskać pod numerem telefonu: 44 616-39-83 lub w pokoju 14 w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

Kasa Urzędu nie przyjmuje opłat za śmieci.