Historia KGW Blizin

KGW w Blizinie powstało w roku 1965. Założycielem był Jerzy Krasoń – pracownik służby rolnej. Do KGW należało około 50 członkiń. Pierwszą przewodniczącą została Maria Robak. W tym czasie na świetlicy w Szkole Podstawowej w Blizinie odbywały się: kurs przerobu mięsa i podrobów, oraz kursy gotowania. W 1971 roku po rezygnacji pani Marii Robak zostaje wybrany nowy zarząd, w skład którego weszły: Helena Siewierska – przewodnicząca, Halina Kaczorowska – z-ca przewodniczącej, Stanisława Krystek – sekretarz, Czesława Rogaczewska – skarbnik. W tym czasie została wprowadzona i nadzorowana przez Koło Gospodyń Wiejskich dystrybucja piskląt dla okolicznych mieszkańców.
Członkinie co roku organizowały dzień kobiet, spotkania i zebrania sprawozdawcze, jak również zabawy taneczne w sąsiednich wsiach (Parzniewicach, Wronikowie, Bogdanowie i Pawłowie). Z pozyskanych pieniędzy członkinie organizowały wycieczki do Zakopanego, Wampirzyc, Malborka, i Wieliczki.
W kolejnych latach organizowano kursy kroju i szycia. W 1988 roku Urząd Gminy w Woli Krzysztoporska przekazał na rzecz KGW lokal wraz z wyposażeniem, po byłym klubie. W lokalu urządzono wypożyczalnię naczyń, którą na bieżąco uzupełniano z pieniędzy uzyskanych ze zorganizowanych zabaw. Organizowano kolejne wycieczki min. do Lichenia, Żelazowej Woli, Łowicza, i w Góry Świętokrzyskie. W 1991 roku świetlica została przekazana jako pomieszczenie do nauki dla szkoły, natomiast wypożyczalnia  został przeniesiona do sali OSP. W kolejnych latach zostały podejmowane próby zorganizowania balów sylwestrowych, jednak pierwsze bale nie przyniosły oczekiwanych zysków, pozwalających na dokonanie zakupów dla  wypożyczalni. Na początku 2006 roku członkinie koła uczestniczyły w pokazach Wielkanocnych w Będkowie, natomiast w lutym KGW Blizin zajęło I miejsce w konkursie pt  „Tłusty czwartek”  zorganizowanym przez GOK w Woli Krzysztoporskiej. Otrzymaną nagrodę koło przeznaczyło na zakup kuchni gazowo-elektrycznej. Panie z KGW dążą do zwiększania udziału  wsi w życiu kulturalnym, uczestniczyły  w lokalnych konkursach w 2007 roku min. : „Ziemniak – królewskie warzywo na polskim stole”. Corocznie koło uczestniczy również w konkursach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.
Koło może tez pochwalić się  owocna współpracą z organizacjami młodzieżowymi (pomagają przy organizowaniu gminnych rozgrywek – przygotowaniem ciepłego posiłku lub poczęstunku dla gości) i lokalną jednostką OSP. Panie pomagają również przy organizacji dożynek parafialnych i dni papieskich. Jest to teraz łatwiejsze, ponieważ w 2011 roku rozbudowano zaplecze kuchenne. KGW wyposażyło nowe pomieszczenie w potrzebny sprzęt (AGD, meble, zastawa stołowa).
Każdego roku reprezentacja koła uczestniczy w obchodach rocznicowych wybuchu II Wojny Światowej, które odbywają się na Górach Borowskich i bierze udział w Dożynkach Gminnych wykonując wieńce. Bieżąca działalność koła finansowana jest ze składek członkowskich oraz nagród za udział w konkurencjach kulinarno-sportowych.