Historia KGW Bujny

Koło Gospodyń Wiejskich w Bujnach zostało założone w 1966 roku z inicjatywy Kółka Rolniczego w Bujnach, pod patronatem Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Piotrkowie Trybunalskim. Opiekunkami Koła były wówczas: inż. Wanda Hołubek i Kazimiera Kowalska. Pierwszą przewodniczącą KGW Bujny była Maria Domińczyk, sekretarzem Jolanta Miziołek, a skarbnikiem Teresa Merk. Koło w tym czasie liczyło 65 członkiń i działało bardzo prężnie. Przy różnych okazjach urządzano spotkania i zabawy taneczne, które prawie zawsze odbywały się przy pełnej sali. Dzięki temu budżet koła był zasobny, za pieniądze ze sprzedaży biletów kupowano sprzęt gospodarstwa domowego, zaś KGW stać było na wspólne wycieczki krajoznawcze i organizowanie kulinarnych prezentacji. W międzyczasie zmieniały się przewodniczące: Marianna Gruchała, Julia Gaworczyk, Barbara Balcerzyk i Wacława Gruchała, która pełniła funkcję przewodniczącej przez 30 lat. W latach 80-tych, właśnie za czasów kierowania Kołem przez Wacławę Gruchałę, kobiety z KGW podjęły działania zmierzające do utworzenia parafii w swej miejscowości, gdyż do tej pory niedzielne msze święte odprawiane były w Sali OSP. Zaczęto organizować zabawy taneczne, zaś zysk z biletów przeznaczać na wybudowanie nowej świątyni. Do akcji tej przyłączyli się wkrótce i strażacy, angażując się chętnie do pracy społecznej. Pod przewodnictwem Księdza Kanonika Jerzego Wiśniewskiego powstała w 1990 roku nowa parafia w Bujnach oraz kościół z plebanią, zasięg nowej parafii obejmował: Bujny, Gąski i Wolę Rokszycką.
Obecnie KGW Bujny liczy 22 członkinie. Od 2004 r. do dziś przewodniczącą jest Krystyna Chrząstek. Każdego roku odbywają się tu dożynki, na które panie z Koła Gospodyń Wiejskich zawsze wiją wieńce. KGW z Bujen corocznie zajmuje się organizacją sylwestra i Dnia Kobiet. W niedalekiej perspektywie planuje też zorganizowanie wycieczki. W lutym b.r. za pośrednictwem wicedyrektor Anny Frymus i absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Bujnach zorganizowane zostało spotkanie pod hasłem „Mam haka na raka” z udziałem Poseł Elżbiety Radziszewskiej, pań z piotrkowskiego stowarzyszenia „Amazonki” jak również członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Bujnach. Pogadanka dotyczyła istotnych aspektów dotyczących naszego zdrowia i znaczenia okresowego poddawania się badaniom profilaktycznym. Kobiety, które wygrały walkę z rakiem opowiadały o tym, w jaki sposób choroba zmieniła życie każdej z nich. KGW z Bujen aktywnie udziela się podczas wszelkich gminnych uroczystości i w konkursach organizowanych przez GOK w Woli Krzysztoporskiej, kierowany przez dyrektor Jolantę Kołacińską. Gospodynie korzystają z kuchni mieszczącej się w Domu Ludowym, która wyposażona jest w zastawę stołową dla 250 osób, tam też organizowana jest większość imprez. Wyposażeniem kuchni zajmuje się Maria Karkocha. Z udanych konkursów gminnych koło otrzymuje talony pieniężne, za które nabywany jest sprzęt gospodarstwa domowego. Koło Gospodyń Wiejskich w Bujnach za 2 lata będzie obchodzić „Złoty Jubileusz” pięćdziesięciu lat istnienia. Już teraz życzymy więc Drogim Paniom zdrowia, sił i niesłabnącego zapału wkładanego w pracę na rzecz środowiska lokalnego.

Artykuł pochodzi z biuletynu 'Nasza Gmina’ nr 29, VI 2012