Historia KGW Glina

Koło Gospodyń Wiejskich w Glinie powstało w 1950 roku. Jego pierwszą przewodniczącą została Irena Horęda, zaś członkiniami były: Marianna Budzisz, Zofia Kulik, Julianna Kulik, Maria Kulik, Emilia Balcerzak, Sabina Budzisz, Weronika Matyjaszczyk, Janina Adaszek, Antonina Matyjaszczyk, Klementyna Pisarek i Alicja Kapusta. W początkach lat 60-tych XX w. funkcję przewodniczącej objęła Marianna Budzisz, a do KGW dołączyły: Krystyna Gaj, Celina Horęda, Emilia Harlejczyk, Wacława Budzisz, Helena Radziszewska, Zofia Budzisz, Lucyna Duk, Zofia Górna, Alicja Górna. Przez wiele lat kobiety spotykały się u siebie w domach, gdzie wymieniały się doświadczeniami. Przyjęło się, że w domu przewodniczącej odbywały się kursy gotowania, kroju i szycia. Jedna z gospodyń, Irena Horęda ukończyła też kurs pielęgniarski w Katowicach, na który została wytypowana przez pozostałe gospodynie z koła. W tym okresie Koło Gospodyń Wiejskich ściśle współpracowało z Kółkiem Rolniczym w Glinie. Na miejscu dzisiejszego Domu Ludowego wybudowano magazyny na nawozy dla mieszkańców. W magazynach tych zaczęły odbywać się spotkania Koła Gospodyń, które wspólnie z Kółkiem Rolniczym organizowało majówki na terenie Gliny oraz zabawy taneczne w wynajętych salach w Longinówce i w Siomkach. Wszystkie zarobione pieniądze Koło przeznaczało na budowę Domu Ludowego i świetlicy. Wspólnymi siłami mieszkańców udało się wyburzyć magazyny a w ich miejscu wybudować Dom Ludowy, który służy mieszkańcom do dziś. Bardzo dużą pomoc dla KGW Glina wniósł Franciszek Kulik, ówczesny prezes kółek rolniczych w okręgu piotrkowskim. W połowie lat 60-tych KGW wzięło udział w konkursie „czystości obejść”. Nagrodą były pieniądze, które Koło Gospodyń przeznaczyło na budowę wodociągu dla mieszkańców.
W początkach lat 70-tych przewodniczącą KGW została Alicja Kapusta. W tym czasie koło zasiliły też nowe członkinie: Teresa Michalak, Zuzanna Łukasik, Maria Budzisz, Henryka Kulik, Grażyna Wójtowicz, Jolanta Gil, Dominika Matyjaszczyk, Ewa Duk, Danuta Pisarek, Alina Gaj, Barbara Kaczmarek, Małgorzata Wójcik, Elżbieta Budzisz, Elżbieta Dukowska, Danuta Jakubiak, Jagoda Wadowska. Zgodnie z tradycją KGW kontynuowało organizację zabaw tanecznych. Za pieniądze, które udało się przy tej okazji zarobić kupowano naczynia na wyposażenie Domu Ludowego. W połowie lat 70-tych Koło zorganizowało kiosk spożywczy. Pierwszą sprzedawczynią została Alicja Kapusta. Prócz doskonalenia warsztatu kulinarnego czy krawieckiego członkinie dokładały wszelkich starań, by spędzić choć parę chwil we własnym gronie poza Gliną. W latach 70-tych panie zwiedziły Stolicę, były również na wycieczce w Górach Świętokrzyskich. W latach 80-tych przewodniczącą koła została Jolanta Gil. Nowa przewodnicząca zorganizowała podczas wakacji przedszkole zwane „dziecińcem” dla pociech miejscowych rolników. Opiekę nad dziećmi sprawowała wykwalifikowana kadra. W przedszkolu organizowano dzieciom gry i zabawy, otrzymywały one także posiłek oraz możliwość odpoczynku i relaksu na materacach. Przy Domu Ludowym w Glinie zbudowano ponadto bardzo dobrze wyposażony plac zabaw, z którego dzieci chętnie korzystały. Niezależnie od organizowania przedszkola i zwykłych działań koła, przewodnicząca Gil zajęła się też rozprowadzaniem wśród mieszkańców kurcząt. Dzięki jej staraniom, w 1983 r. wybudowano za pieniądze zebrane od mieszkańców wioski nową kapliczkę która stanęła na miejscu starej na początku wsi. Po śmierci Jolanty Gil rolę przewodniczącej przejęła w roku 2001 Elżbieta Budzisz. W okresie tym Koło zorganizowało bal karnawałowy oraz bale sylwestrowe. Brało też aktywny udział w spotkaniach z innymi kołami gospodyń wiejskich organizowanych na terenie gminy, m.in. w dożynkach, konkursach na „Stoły Wielkanocne”, Dniu Kobiet, Tłustym Czwartku, a także konkursach sprawnościowych dla pań oraz wielu innych. W latach 2007-2010 przeprowadzony został remont Domu Ludowego w Glinie. Dzięki temu sala odzyskała dawny blask. Dzięki staraniom ówczesnej przewodniczącej dom ludowy ma bardzo dobrze wyposażoną kuchnię.
Obecnie do KGW Glina należy 30 pań: Ewa Duk, Elżbieta Budzisz, Małgorzata Kociołek, Małgorzata Piejek, Edyta Michalak, Zuzanna Łukasik, Aldona Sima, Marta Marchwińska, Agnieszka Wilczek, Halina Gaj, Jolanta Kapusta, Grażyna Odrzywół, Barbara Kaczmarek, Aneta Kostro, Barbara Marchwińska, Anna Paubska, Barbara Paubska, Małgorzata Matyjaszczyk, Dominika Matyjaszczyk, Beata Balczukiewicz, Danuta Pisarek, Małgorzata Wójcik, Sylwia Wójcik, Agnieszka Wójtowicz, Elżbieta Dukowska, Danuta Jakubiak, Ewa Gaj, Marta Budzisz, Grażyna Górna, Beata Kaczmarek. Od grudnia 2010 roku nową przewodniczącą KGW jest Edyta Michalak. Dumą Koła Gospodyń Wiejskich w Glinie jest to, że od ponad 60-ciu lat działa ono prężnie i rozwija się pod skrzydłami kolejnych przewodniczących. Gospodynie z Gliny niezmiennie biorą aktywny udział w spotkaniach z innymi kołami gospodyń wiejskich, uzupełniają i wzbogacają wyposażenie kuchni, dbają o dom ludowy. Z inicjatywy obecnej przewodniczącej KGW (w wyniku współpracy z młodzieżą) powstała w Glinie drużyna piłkarska.