Historia KGW Kolonia Krężna

Kolo Gospodyń Wiejskich w  Krężna Kolonia powstało w połowie lat 60 i liczyło wtedy ponad  20 członkiń. Przewodniczącymi koła sięgając do pamięci najstarszych mieszkanek były panie: Kowalska Stefania, Szmalec Maria, Cieślak Irena, Szefer Zofia. Jak na tamte czasy KGW działało prężnie  organizując wycieczki, zabawy wiejskie, bale ostatkowe i z okazji Dnia Kobiet. W domach odbywały się kursy gotowania, przerobu wieprzowego, pieczenia ciast, fryzjerstwa i szycia. Z funduszy zebranych przez koło zostały zakupione magiel do pościeli, szatkownica do kapusty i pralka z których za drobną opłatą korzystali mieszkańcy wioski.
W latach 90 koło ‘utraciło swoją żywotność’ dopiero w kwietniu 2004 roku z inicjatywy
pani sołtys Agaty Szmalec koło zostało reaktywowane i ponownie wznowiło działalność. Powołano nowy zarząd KGW w składzie: przewodnicząca – Agnieszka Jagusiak, zastępca – Edyta Wnuk, skarbnik – Agata Szmalec. Od tej pory panie biorą czynny udział w konkursach kulinarnych, sportowo – rekreacyjnych oraz udzielają się w uroczystościach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury  w Woli Krzysztoporskiej. Tak jak i w poprzednich latach tak i teraz spotykają się w prywatnych mieszkaniach członkiń, ponieważ w naszej miejscowości Krężna Kolonia nie ma Domu Ludowego. Mimo wszystko starają się organizować spotkania z okazji Dnia Kobiet, ogniska, majówki. Natomiast w okresie  zimowym szaleństwa na śniegu, kuligi z pochodniami zakończone biesiadą przy ognisku. Kultywując tradycję przebierania się tzw. ‘ostatków’ w przebraniu odwiedzają swoich mieszkańców z muzyką i śpiewem.
Działalność Koła finansowana jest ze składek członkowskich i nagród pieniężnych otrzymanych w konkursach organizowanych przez GOK. Obecnie funkcję w zarządzie pełnią: przewodnicząca – Małgorzata Płosa, zastępca – Janina Jagusiak, skarbnik – Edyta Wnuk, sekretarz – Agnieszka Dworzyńska. Koło współpracuje z OSP i KGW w Krężnej. Wspólnie zorganizowano między innymi obchody 90-lecia OSP Krężna oraz Sylwester 2012, który był miłym akcentem pożegnania starego roku.