Historia KGW z Krężnej

Koło Gospodyń Wiejskich w Krężnej powstało w latach 60-tych XX wieku, początkowo liczba członkiń wynosiła 29 osób. Funkcję pierwszej przewodniczącej pełniła Pani Stanisława Knopik, której kadencja trwała ponad 14 lat. W kolejnych latach przewodniczącymi były panie Kowalczyk Pelagia, Kołacińska Marianna, Ryszpan Irena, Roksela Wiesława.
Od początku swojej działalności Koło Gospodyń Wiejskich w Krężnej pielęgnowało tradycję ludową poprzez organizowanie kursów szycia, szydełkowania, gotowania, pieczenia i prowadzenia gospodarstwa domowego. Jednak nie tylko kursami zajęte były członkinie koła, organizowano również wiele wycieczek krajoznawczych m. in. do Zakopanego w 1977 r., Gdańska w 1983 r. i Warszawy w 1983 r.  Jak wynika z Księgi Kasowej założonej w dniu 8 marca 1964 roku dzięki prężnej współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich  w Krężnej tradycją stały się organizowane zabawy taneczne. Dochody z zabaw zasilały budżet koła, z księgi kasowej wynika, że ze zgromadzonych środków KGW organizowało kursy, zakupiono również m.in. szklanki, sprzęt gospodarstwa domowego, szatkownicę i magiel. W 1989 roku działalność Gospodyń Kół Wiejskich została zawieszona. Reaktywacja koła nastąpiła w 1991 roku W obecnej chwili w skład zarządu wchodzą:  przewodnicząca: Urszula Ryszpan, zastępca: Sylwia Cieślik, skarbnik: Halina Zaor, sekretarz: Agata Milczarek. Zarząd wspierają najbardziej aktywne członkinie koła w liczbie 14 osób. Od 2002 roku panie z Koła Gospodyń starają się brać aktywny udział w imprezach organizowanych przez  Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej. W 2015 r. KGW w Krężnej zajęło II miejsce w konkursie kulinarnym pn.’Smaki Królowej Bony’. Należy nadmienić, że Koło Gospodyń Wiejskich przez wszystkie lata swojego istnienia ściśle współpracuje z OSP Krężna organizując wspólnie imprezy (spotkania opłatkowe, uroczystości rocznicowe, zawody strażackie, sylwester itp.) Dla członkiń KGW ważne jest wzbogacanie dorobku kulturalnego i podtrzymywanie wiejskich, ludowych obyczajów i obrzędów by przekazać je następnym pokoleniom.