Historia KGW Piaski

Koło Gospodyń Wiejskich w Piaskach powstało w połowie lat 60-tych. Pierwszą i długoletnią przewodniczącą koła była pani Wacława Horęda. W tamtym czasie panie ściśle współpracował z Kółkiem Rolniczym. Organizowano wycieczki m.in. do Krakowa, Warszawy, Wieliczki, W domach odbywały się kursy gotowania, pieczenia ciast. W latach 90-tych przewodniczącą Koła została Barbara Witkowska (Zych). Organizowane wtedy były zabawy taneczne w sąsiednich miejscowościach (Krzyżanów, Glina). Z pozyskiwanych funduszy zakupiono naczynia, które były wypożyczone mieszkańcom.
Po kilku latach działalność Koła została zawieszona i dopiero 10 marca 2012 roku kobiety zorganizowały Dzień Kobiet połączony z reaktywowaniem KGW. Powołano nowy zarząd w składzie: przewodnicząca – Dorota Grącik, zastępca – Dorota Kołodziejczyk,s ekretarz – Ewa Kauc,skarbnik – Małgorzata Łachman.
W miejscowości Piaski nie ma Domu Ludowego dlatego członkinie Koła spotykają się w pomieszczeniach firmy lokalnego przedsiębiorstwa pana Grzegorza Krasonia. Korzystając z jego życzliwości organizowane są tam Dni Kobiet, spotkania opłatkowe oraz Andrzejki z udziałem większości mieszkańców. Okres letni słynie ze spotkań ogniskowych w otoczeniu przyrody oraz licznych wycieczek, w których udział biorą również mieszkańcy innych miejscowości. Paniom udało się zwiedzić Licheń, Wrocław, Warszawę, Oświęcim, Pszczynę, Góry Świętokrzyskie, Sandomierz. Dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka zorganizowano niezapomniany pobyt w Dinoparku w Kołacinku. W planach jest zamiar zobaczenia jeszcze wielu innych ciekawych miejsc.
Działalność Koła finansowana  jest ze składek członkowskich oraz nagród otrzymywanych za udział w konkursach organizowanych przez GOK. Koło chętnie bierze udział w majówkach. Uczestniczyło  w  Smakach Królowej Bony, Stole Wigilijnym i innych imprezach.