Historia KGW Piekary

Już w latach przedwojennych w Piekarach istniało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które skupiało całe rodziny. Mimo trudnych warunków życiowych mieszkańcy potrafili wspólnie się organizować, tworzyć rękodzieła i przekazywać tradycje swoim następcom. Idąc w ślady poprzedników gospodynie wsi Piekary w roku 1947 postanowiły utworzyć koło gospodyń wiejskich, któremu do roku 1950 przewodniczyła Genowefa Cichecka. Z systematycznie opłacanych składek członkowskich zostały zakupione wałki do malowania ścian oraz szatkownica – korzystali z nich mieszkańcy wsi wpłacając drobne opłaty do kasy koła, które następnie zostały przekazane m.in. na dom sierot i budowę Pomnika Matki Polki w Łodzi.Życie na wsi wyglądało zupełnie inaczej: w długie zimowe wieczory (przy świetle lamp naftowych) gospodynie organizowały pierzawki, przędły wełnę, len, robiły ze szmatek kolorowe chodniki. Przy tych spotkaniach wymieniały się przepisami kulinarnymi i wiedzą na temat lepszego gospodarowania w swoich domostwach. Śpiewem i dowcipem kończyły posiadówki. Następną przewodniczącą była Bronisława Filipek. W jej domu znajdowała się klubo-kawiarnia, gdzie odbywały się kursy gotowania, pieczenia, szycia i różnego rodzaju prelekcje. W roku 1964 Piekary zostały zelektryfikowane – było to wielkie wydarzenie. Ze składek pieniężnych został zakupiony pierwszy telewizor czarno-biały, który przyciągał wszystkich mieszkańców.Po pięciu latach klubo-kawiarnia została przeniesiona do domu Państwa Książków, gdzie kierowniczką była Kazimiera Książek, a nową przewodniczącą – Teresa Biegańska. KGW w dalszym ciągu prężnie działało. Po objęciu funkcji przewodniczącej przez Janinę Filipek, działalność koła rozwinęła w kierunku kulturalno-rozrywkowym. Zorganizowano wiele wycieczek krajoznawczych (Warszawa, Żelazowa Wola, Kraków, Wieliczka, Ojców, Oświęcim, Gdańsk, Gdynia, Sopot), wystawiano również sztuki teatralne pod dyrekcją Stanisława Kołacińskiego w starej remizie, a także  ‘wyjazdowo’ w innych wioskach (“Grube ryby”, “Wojna z żonami”, “Moralność Pani Dulskiej” i inne). Koło liczyło wtedy 30 członkiń (były to lata 1973-1976). Od roku 1976 przewodniczącą została Maria Głowacka, która do chwili obecnej z wielkim zaangażowaniem pełni powierzoną jej funkcję. Dokonała wielkiej mobilizacji wszystkich członkiń (26-osobowej grupy). Był to czas niełatwy dla wszystkich, mimo to znalazło się wiele pań chętnych i zmotywowanych do podejmowania działań społecznych.  KGW prężnie działało dążąc do wyznaczonego cel: zaplanowano, aby w Piekarach powstał nowy budynek służący zarówno  KGW jak i całemu społeczeństwu. Organizowano zabawy w terenie (m.in. Majków Duży, Woźniki, Krzyżanów, Bogdanów), żeby zebrać wystarczającą ilość pieniędzy. Cały pozyskany dochód został przeznaczony na budowę nowego obiektu: była to kwota 409 715 zł. W 1983 roku marzenie się spełniło. Przewodnicząca Maria Głowacka była członkinią  komitetu budowy. Tworząc to szlachetne dzieło nie szczędziła czasu i oddania. Wspólnie z mamą przygotowywały posiłki dla wszystkich fachowców z budowy. Marianna Olejnik (mama p. Głowackiej) – jako członkini koła – została w 1986 roku odznaczona Orderem Serca Matkom Wsi. Od 2002 roku, we współpracy z GOK w Woli Krzysztoporskiej, KGW w Piekarach, podobnie jak wiele innych kół w całej Gminie, podjęło nowe działania aby kultywować tradycje i przekazywać je kolejnym pokoleniom. Za pośrednictwem dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej organizowano pokazy kulinarne, konkursy przyśpiewek i piosenek biesiadnych oraz spotkania sportowo-rekreacyjne. Każdego roku odbywał się pokaz pieczenia pączków, faworków, racuchów i innych smakowitości – jedno z takich spotkań spotkało się z zainteresowaniem telewizji Łódź. W 2007 roku jeden z pokazów odbył się w miejscowości Piekary. Były to ‘Stoły Wielkanocne’ gdzie uczestniczyły 24 koła z terenu naszej Gminy. Koło zawsze brało czynny udział w konkursach zajmując czołowe miejsca i zdobywając nagrody w postaci talonów z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD – uzupełniając wyposażenie kuchni w domu ludowym. Należy podkreślić, że koło gospodyń wiejskich przez wszystkie lata ściśle współpracuje z OSP Piekary. Obecnie Panie spotykają się tak jak przed laty, uczestniczą w uroczystościach kościelnych i państwowych, gdzie prezentują się w strojach ludowych. Na wielkie uznanie za działalność na rzecz społeczności lokalnej  zasługują wszystkie członkinie koła, a szczególnie Maria Głowacka, Janina Filipek, Wanda Filipek i Małgorzata Kołacińska.