Historia KGW Rokszyce I

Do lat 90 XX wieku KGW Rokszyce I było kołem, które prowadziło wśród kobiet wiejskich działalność społeczno – wychowawczą i oświatowo – kulturalną. Liczyło wtedy 20 członkiń, a przewodniczącą była Krystyna Adamczyk. Pod koniec lat 90 ubiegłego wieku działalność koła ograniczała się już tylko do spotkań okolicznościowych takich jak np. Dzień Kobiet czy Dzień Matki.
Z biegiem czasu, postęp techniczny i zmiany w sposobie funkcjonowania ludzi na wsi doprowadziły do tego, że działalność koła umarła 'śmiercią naturalną’. Dopiero rok 2011 przyniósł odrodzenia dla społeczności wsi Rokszyce I. Zaczęło się od emocjonujących wyborów sołtysa wsi, którym został Mariusz Lasota. To właśnie on krótko po objęciu stanowiska sołtysa podjął działania zmierzające do reaktywacji KGW Rokszyce I. Tak 2 maja 2011 roku odbyło się spotkanie kilkunastu mieszkanek wsi Rokszyce I, które na nowo powołały do życia koło. Były to: Grażyna Adamczyk, Krystyna Adamczyk, Małgorzata Chudy, Bogusława Dziubecka, Cecylia Hilska, Zdzisława Kaźmierczak, Elżbieta Junicka, Małgorzata Junicka, Anna Lasota, Małgorzata Lasota, Teresa Lasota, Anna Muszalak, Elżbieta Pełka, Agnieszka Skupień, Ewa Stramska, Grażyna Wężyk i Magdalena Wężyk. Wybrano nowy zarząd, w skład którego weszły: Elżbieta Junicka – przewodnicząca, Bogusława Dziubecka – zastępca przewodniczącej, Agnieszka Skupień – sekretarz, Małgorzata Chudy – skarbnik, Magdalena Wężyk – członek zarządu.
Już po 3 miesiącach działalności panie z KGW przygotowały wieniec dożynkowy dla Wójta Gminy Wola Krzysztoporska – Romana Drozdka (Dożynki Mzurki 2011). Przy pełnym zaangażowaniu i zdyscyplinowaniu wszystkich członkiń oraz sołtysa wsi powstał wieniec oryginalny i niepowtarzalny. Podczas ceremonii jego wręczania członkinie koła wykonały przyśpiewki dożynkowe własnego autorstwa przy akompaniamencie Dariusza Ogrodnika.
Panie starają się brać aktywny udział w imprezach i spotkaniach organizowanych przez GOK w Woli Krzysztoporskiej. Na ubiegłorocznej 'Wesołej Majówce’ w Glinie koło zajęło zaszczytne 3 miejsce w konkurencjach sportowo – kulinarnych. Członkinie koła biorą również udział w różnych konkurencjach sportowych, a w jednej z nich „ujeżdżanie byka” Agnieszka Skupień zajęła 3 miejsce.
Koło ściśle współpracuje z lokalną jednostką OSP, która pomaga i wspiera panie w ich działalności. Bieżąca działalność koła finansowana jest ze składek członkowskich oraz nagród (talonów) za udział w konkurencjach kulinarno – sportowych. Z pozyskanych funduszy zakupione zostały naczynia kuchenne. Mimo tego koło podjęło się przygotowania w tym roku „Wesołej Majówki” – konkursu kulinarno – sportowego dla kół gospodyń wiejskich z terenu naszej Gminy. Była to impreza plenerowa na nowo powstałym boisku sportowym, które zostało oficjalnie w tym dniu otwarte przez sołtysa wsi i władze Gminy.