Historia KGW w Woli Rokszyckiej

Historia KGW Wola Rokszycka

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Rokszyckiej powstało na początku lat  60-tych XX wieku, początkowo liczba członkiń wynosiła około 15  osób. Jedną z pierwszych przewodniczących była Lucyna Ałaszewska. Od początku swojej działalności Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Rokszyckiej pielęgnowało tradycję ludową poprzez organizowanie kursów gotowania i pieczenia. Panie z KGW organizowały również  wycieczki  krajoznawcze i turystyczne w których uczestniczyły całe rodziny. Na początku lat 80-tych Przewodniczącą  została Janina Drozdek, Zastępcą Aleksandra Dąbrowska, Skarbnikiem Halina Szmalec.

Panie wypożyczały sale na innych wioskach i organizowały zabawy taneczne, a wszystkie zyski przeznaczane były na  budowę miejscowego Domu Ludowego, oraz zakup naczyń i sprzętu gospodarstwa domowego. W latach dziewięćdziesiątych Koło zaprzestało swej działalności, lecz reaktywowało ją  w 2005 roku. Przewodniczącą została Anna Chojnacka, Skarbnikiem Anna Danielak. Od 2007 roku Przewodniczącą jest Teresa Misztela, Zastępcą  Jolanta Gruchała, Skarbnikiem Anna Danielak. Od tej pory panie biorą czynny udział w konkursach kulinarnych i sportowo-rekreacyjnych  organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej. 10 października 2008 r. panie z KGW uczestniczyły w grupie przedstawicieli Gminy w Dożynkach Sejmowych.  Obecnie panie spotykają się wyremontowanym Domu Ludowym – po remoncie, który został wykonany przez Gminę  przy udziale środków unijnych. Inwestycja została zakończona w grudniu 2013 r. Panie w odnowionym obiekcie  często organizują spotkania, zebrania, dzień kobiet, bale sylwestrowe. Natomiast lokalna młodzież gra w budynku w tenisa stołowego w czasie wolnym od zajęć szkolnych.