Historia OSP Bujny

Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach została założona z inicjatywy miejscowej społeczności w roku 1926. Na jej czele stanęli prezes Franciszek Bińczyk i naczelnik Stanisław Kołaciński. Strażnica była wówczas drewniana, wyposażona w ręczną pompę oraz wóz na żelaznych, a potem na gumowych kołach. Druhowie jednak rekompensowali skromne wyposażenie swoją zaangażowaną postawą nie tylko podczas akcji pożarniczych ale też ćwiczeń, zbiórek i zawodów strażackich. To właśnie oni, wspierani przez miejscowe społeczeństwo, rozpoczęli w roku 1937 budowę nowej murowanej strażnicy, którą dwa lata później przerwał wybuch II wojny światowej. Mimo okupacji hitlerowskiej strażacy kontynuowali całodobowe dyżury i wyjazdy do akcji pożarniczych. Koniec wojny wprowadził ożywienie w działalności społecznej i samorządowej wsi, także w działalności przeciwpożarowej. Ambicją strażaków było podtrzymywanie pożarniczej tradycji i rozwijanie, zahamowanej przez wojnę, działalności. Dlatego już w 1945 r. jednostka wzbogaciła się o motopompę, a przez kolejne lata o nowe, coraz lepsze elementy ratowniczego wyposażenia. W latach 1964-1968 trwała budowa remizy strażackiej, przedsięwzięcie to wsparły władze gminne i gromadzkie, Wojewódzki Związek OSP a także sami strażacy i mieszkańcy wsi. Budynek ten przetrwał i służy do dziś, mieści się w nim obecnie duża sala, w której odbywają się zebrania i imprezy, mniejsza sala ze skromnym zapleczem, pomieszczenie przeznaczone na działalność handlową oraz przechowalnia sprzętu. Przy jednostce w Bujnach zaczęła działać Młodzieżowa Sekcja OSP, wraz z nią jednostka odniosła wiele sukcesów w zawodach pożarniczych. Ochotnicza Straż Pożarna z Bujen przez lata służyła mieszkańcom, nie tylko ratując od ognia ludzi i mienie ale też wspierając różne inicjatywy społeczne służące wspólnemu dobru, np. budowę kościoła i domu parafialnego, chodnika, zbiornika p.poż. i itp. Od momentu powstania jednostki aż do chwili obecnej naczelnikami byli: Stanisław Kołaciński, Józef Dymus, Leon Adamczyk, Mieczysław Gruchała, Stanisław Szczepanik, Tadeusz Bińczyk, Józef Filip, Edward Szczepanik, Józef Królikowski, Wacław Jakubczyk, Józef Filip, Czesław Członka. Prezesi: Franciszek Bińczyk, Józef Grela, Władysław Matyjaszczyk, Józef Dymus, Władysław Matyjaszczyk, Zdzisław Matyjaszczyk, Stanisław Szustak, Tadeusz Bińczyk, Józef Królikowski, Stanisław Gaworczyk syn Piotra, Stanisław Gaworczyk syn Antoniego, Franciszek Dymus, Stanisław Rycerz. W roku 1996 OSP Bujny obchodziła jubileusz 70 lat istnienia, aby upamiętnić tę ważną datę jednostka zakupiła pamiątkowy sztandar. Do roku 2007 zakończono, dzięki dużej pomocy władz gminnych rozbudowę strażnicy. W pracę przy budowie włączyło się wielu mieszkańców i wszyscy druhowie z jednostki. Efektowna remiza, wyposażona w punkt konsultacji internetowej i zaplecza gospodarcze z dużą salą zabawową, stała się dumą strażaków z Bujen. W tym samym czasie jednostka otrzymała też nowy samochód strażacki marki Ford z pompą oraz zbiornikiem na 400 l wody. Poświęcenie pojazdu zbiegło się z obchodami 80-lecia istnienia jednostki w dniu 23 września 2007 r. W latach 2008 – 2010 jednostka OSP w Bujnach wzbogaciła się o nowe elementy wyposażenia Domu Ludowego: krzesła, stoły, zlewy, chłodnię, lodówkę, okapy. Pozyskała również nowy sprzęt pożarniczy i urządzenia do usuwania  miejscowych zagrożeń: węże ssawne, węże tłoczne, piły spalinowe do drewna, drabinę pożarniczą, hełmy strażackie. W roku 2011 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowy zarząd. Prezesem został Mirosław Jakubczyk, naczelnikiem – Dariusz Szczepanik, zaś skarbnikiem Stanisław Rycerz. W skład komisji rewizyjnej weszli: Mirosław Pietrus, Dariusz Pawłowski, Bogdan Jakubczyk i Cezary Gaworczyk. Tego samego roku w jednostce OSP w Bujnach przeprowadzone zostały wybory do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej, w drodze których wybrano nowe władze. Strażacy z OSP Bujny znani są z zaangażowania w prace społeczne na rzecz swojej miejscowości jak również z osiąganych dobrych wyników w zawodach pożarniczych.