Historia OSP Mąkolice

Na podstawie informacji odnalezionych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie ustalono, że początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolicach sięgają lat 20-tych ubiegłego wieku. Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty  archiwalne dokumentu podpisanego przez sekretarza straży. Z powyższego dokumentu wynika, że  27 listopada 1927 roku podpisano uchwałę gromadzką, w której wszyscy mieszkańcy byli zgodni do utworzenia jednostki OSP w Mąkolicach, brakowało tylko pieniędzy  na zakup potrzebnych narzędzi. Jednogłośnie wprowadzono opłatę na gospodarzy 50 groszy z morgi, pieniądze gromadzono na książeczce oszczędnościowej co pozwoliło na zakup w kolejnych latach sprzętu potrzebnego jednostce. Na początku była to sikawka przenośna i beczkowóz dwukołowy żelazny.
Obecnie wyposażenie i wyszkolenie członków OSP umożliwia podjęcie działań ratowniczo – gaśniczych w czasie pożarów. Jednostka dysponuje od września 2005 r. samochodem FS Lublin, wyposażonym w pompę, motopompę i sprzęt ratowniczy.
Plany jednostki na przyszłość to doprowadzenie do modernizacji strażnicy oraz  zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego.