Historia OSP Parzniewice

Jak twierdzą najstarsi mieszkańcy, początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzniewicach sięgają roku 1907, nie zachowały się jednak żadne dokumenty archiwalne z tamtego okresu. Według prowadzonej od 1991 roku kroniki, jednostka OSP Parzniewice została wpisana do sądowego rejestru stowarzyszeń 31 grudnia 1991 roku w oparciu o statut z 24 marca 1989 roku. Terenem swego działania objęła Parzniewice oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej. Druhowie często uczestniczyli w obchodach upamiętniających walki o Borowskie Góry, brali udział w uroczystościach kościelnych jak nawiedzenie Parafii Parzniewice przez obraz Jezusa Miłosiernego w roku 2003, czy coroczne święto Bożego Ciała. W swojej dotychczasowej historii każdego roku wielokrotnie interweniowali podczas pożarów i innych sytuacji kryzysowych. Największy pożar odnotowano w wyjątkowo suchym 1992 roku. Trwał on 4 dni i strawił 80 hektarów lasu w okolicach Pawłowa Górnego. Z biegiem czasu jednostka wzbogacała się o nowy sprzęt, we wrześniu 1991 roku otrzymała nowy samochód policyjny z Piotrkowa Trybunalskiego – był to STAR 29, natomiast w 1992 roku Zawodowa Straż Pożarna w Piotrkowie Trybunalskim przekazała OSP Parzniewice samochód pożarniczy Star 244. W 1999 roku został wykonany remont podwozia strażackiego samochodu, a w maju 2000 roku odbyło się poświęcenie odnowionego samochodu przez biskupa Archidiecezji Częstochowskiej i Proboszcza Parafii N.M.P. w Parzniewicach Antoniego Górę. W 2002 roku Nadleśnictwo w Piotrkowie Trybunalskim zakupiło dla potrzeb OSP Parzniewice piłę spalinową.
Budynek jednostki kilka razy był remontowany. W latach 80-tych strażacy własnymi siłami pobudowali garaż (istniejący do września 2004 roku). W 1993 roku wymieniona została podłoga, zerwany stary tynk, wymienione oświetlenie, odmalowano ściany oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwi wejściowe. W roku 1996 zamontowano na strażnicy selektywne alarmowanie jednostki. W roku 1998 na dachu założona została nowa papa, zaś dookoła budynku wycięto dzikie krzewy. W 2001 roku wykonano następujące prace: przygotowano podłoże pod asfalt, zakończono budowę ogrodzenia, wybudowano nowe sanitariaty, położono płytki w kuchni. Wokół budynku zasiano trawę. W latach 2004-2005 Gmina za kwotę 225 000,00 złotych wykonała generalny remont i rozbudowę  budynku OSP – z którego strażacy korzystają do dzisiaj.