I, II i III Sesja Rady Gminy

I sesja odbyła się w dniu 01.12.2014 roku. Porządek posiedzenia przebiegał  zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego   w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 listopada 2014 roku:
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania – przewodniczącą została Maria Głowacka.
4. Przejęcie obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady – wiceprzewodniczącym został Grzegorz Konecki.
a) ustalenie liczby wiceprzewodniczących,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) wybór komisji skrutacyjnej,
d) przeprowadzenie głosowania.
6. Zamknięcie sesji

newrada12141a
Rada Gminy – kadencja 2014 – 2018

II SESJA RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA
II sesja odbyła się w dniu  08.12.2014 r. Porządek posiedzenia zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 grudnia 2014 roku.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta.
Wójt Gminy złożył ślubowanie o następującej treści:

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”, oraz  dodał „Tak mi dopomóż Bóg”. Po złożeniu ślubowania Wójt powiedział, że jest to dla niego bardzo ważny, wzruszający dzień. Podziękował społeczeństwu za wybór. Przyrzekł  wykonywać dalszą pracę rzetelnie. Postanowił ulepszyć swoje działania poprzez przekazywanie mieszkańcom więcej informacji dotyczących prowadzonych inwestycji. Prosił radnych o dobrą współpracę. Pan Wójt życzył radnym owocnej współpracy i sukcesów w pełnieniu tej funkcji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby, nazw i przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy      w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania.

III SESJA RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA
III sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska  odbyła się w dniu   10.12.2014 r. Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.