II miejsce dla Bujen w Konkursie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji

Reprezentanci klas mundurowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach wywalczyli II miejsce w prestiżowym Konkursie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Miejsce zaszczytne tym bardziej, że do konkursu przystąpiło 18 szkół z całego województwa. Konkurs składał się z testu wiedzy i testu sprawności fizycznej, wzorowanych na testach, jakie przechodzą kandydaci do służby w policji. Każdy uczestnik konkursu musiał wykazać się wiedzą o policji i społeczeństwie oraz o przepisach ruchu drogowego. Zawodnicy pokonywali także policyjny tor przeszkód oraz przechodzili rozmowę kwalifikacyjną. W skład srebrnej drużyny weszli: Monika Tasarz, Milena Tasarz, Bartłomiej Szymański oraz Jakub Szczepanik.
Gratulujemy!