II miejsce dla KGW Piaski

Prężnie działające w naszej gminie Koła Gospodyń Wiejskich 2 października brały udział w Zjeździe KGW w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Gminę Wola Krzysztoporska reprezentowała najliczniejsza, ponad 30-osobowa grupa z 16 KGW z miejscowości: Bogdanów, Bujny, Borowa, Glina, Gomulin, Jeżów, Kacprów, Kozierogi, Krzyżanów, Ludwików, Pawłów, Piekary, Piekarki, Piaski, Woźniki Kolonia i Wygoda.

Zjazd KGW to inicjatywa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Środowiska. Wzięło w nim udział około 250 gospodyń i gospodarzy z kilku powiatów województwa łódzkiego.
W programie kilkugodzinnego spotkania znalazły się m.in.:
– konkurs na najpyszniejszy deser,
– pokaz kulinarny, gdzie prym wiodła kuchnia molekularna z wykorzystaniem ciekłego azotu i gotowanie metodą sous-vide,
– prelekcje dotyczące programów: Agro-Energia, Czyste Powietrze, Usuwanie Wyrobów z Azbestu,
– prelekcja informacyjna na temat wdrażania na rynek produktów regionalnych.

Zjazd został uświetniony energetycznym występem zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy.
Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursu kulinarnego. Przyznano tylko trzy nagrody, z czego II miejsce wywalczyło nasze KGW Piaski za przepyszny, oryginalnie przyrządzony i podany deser w kształcie drzewa z jesiennymi akcentami.
– Dziękujemy za udział w zjeździe oraz za pomysłowość, wysoki kunszt kulinarny i zaangażowanie wszystkim paniom z KGW i jednemu panu z Borowej – dodają koordynator KGW Maria Głowacka i dyrektor GOK Jola Kołacińska.