Ile śmieci w gminie?

Ile śmieci „produkujemy” w gminie Wola Krzysztoporska? Jak wychodzi nam ich segregowanie? O tym wszystkim mówi „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi” podsumowująca wszystkie działania związane z gospodarką śmieciową w 2015 r.

Ponad 2325 ton różnego rodzaju odpadów zebrano na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2015 r. Statystycznie więc – biorąc pod uwagę wszystkich mieszkańców – na głowę przypada rocznie niemal 200 kg śmieci.
Wśród nich znalazło się m.in. 1417 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 51 ton opakowań z tworzyw sztucznych, ponad 345 ton zmieszanych odpadów opakowaniowych, 254 tony opakowań ze szkła, prawie 69 ton odpadów wielkogabarytowych, 181 ton zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych elementów ceramicznych i niemal 7 ton zużytych opon.

Systemem gospodarowania objętych zostało 2.906 gospodarstw domowych, w których zamieszkiwały 10.753 osoby. Na szczęście ogromna większość z nich (aż 95%) zdecydowała się na segregowanie odpadów.
Rocznie koszt prowadzenia przez gminę systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniósł nieco ponad 975 tys. zł.

Pełna treść „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wola Krzysztoporska w 2015 r.” poniżej.

Podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umów z właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska osiągnęły w 2015 roku wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty w 2015 roku poziom:

EKO-REGION Sp. z o. o.

JUKO Sp. z o. o.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

47,6%

48,2%

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

nie dotyczy

nie dotyczy

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

13,1%

5,4%

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 rok 4 MB 616