Ile za śmieci?

Przypominamy, ile wynosi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wola Krzysztoporska i w jakim terminie należy ją uiścić.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/31/15 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty:
– odpady segregowane – 6,80 zł od osoby
– odpady niesegregowane – 10,00 zł od osoby

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 15 kwietnia danego roku
II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 lipca danego roku
III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 października danego roku
IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 15 stycznia następnego roku.

Nr rachunku bankowego:
Gmina Wola Krzysztoporska: 59897300030010020014960003
UWAGA! Kasa Urzędu nie przyjmuje opłat za śmieci.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 44 616-39-83 lub w pokoju 14 w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej.