Ile zarabia wójt?

Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek siedzi przy biurku w niebieskim garniturze

To pytanie rodzi ostatnio wiele emocji, a sprawa związana jest z opublikowaną w październiku 2021 r. nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. To na jej podstawie Rady Gmin uchwaliły nowe wynagrodzenia.

Jak rzecz wygląda w Woli Krzysztoporskiej?

25 listopada 2021 r. Rada Gminy Wola Krzysztoporska ustaliła wynagrodzenie miesięczne dla wójta gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie 10.200,00 zł;

2) dodatek funkcyjny – w kwocie 3.100,00 zł;

3) dodatek specjalny – w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

To w sumie dało kwotę 19.330 zł brutto, co netto (czyli „na rękę”) wynosi ok. 12.818 zł.

Wcześniej wójt zarabiał 10.180 zł brutto, czyli „na rękę” – 7.319 zł.

Nie jest to wynagrodzenie maksymalne określone przez nowelizację ustawy (które wynosi 20.041,50 zł), nie jest też minimalne (ok. 16.000 zł). Podobne podwyżki miały miejsce we wszystkich samorządach powiatu piotrkowskiego. Ustawodawca dał jednak celowo możliwość regulowania kwoty w zależności od zadań i obciążeń szefa samorządu.

Jeśli chodzi o wójta gminy Wola Krzysztoporska, to jest on włodarzem jednej z największych gmin w powiecie piotrkowskim, gminy, która ma zdecydowanie największą liczbę sołectw na swoim terenie (aż 42!!!). Zaspokojenie ambicji i potrzeb ich wszystkich nie jest sprawą łatwą i oczywistą. Wójt gminy Wola Krzysztoporska jest też odpowiedzialny za zrealizowanie budżetu, który wynosi ok. 65 mln zł. W 2021 r. wykonano w gminie 43 inwestycje. W 2022 na ten cel przeznaczono prawie 19 mln zł, a połowa środków pochodziła będzie ze źródeł zewnętrznych, o które gmina Wola Krzysztoporska bardzo skutecznie się stara.

Czy więc wynagrodzenie w wysokości 12.818 zł miesięcznie (netto) przy tej odpowiedzialności jest zbyt wygórowane? No to pytanie odpowiedzcie sobie Państwo sami.

Dla porównania podajemy, że w 2019 r., a więc 3 lata temu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2019 r. w PGE GiEK kształtowało się na poziomie 8,3 tys. zł (informacja za Fundacją Instrat przygotowującą raport o „Sprawiedliwej transformacji w regionie bełchatowskim”).

A jak po podwyżkach kształtują się zarobki wójtów i burmistrzów w powiecie piotrkowskim i jaki jest zakres odpowiedzialności?

Wynagrodzenia wójtów za: https://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/podwyzki-plac-piotrkow-2022-zarobki-wojtow-burmistrzow/.

Lp. Gmina Wynagrodzenie wójta brutto Budżet Liczba sołectw Liczba mieszkań-

ców

było jest
1. Sulejów 10.620,00 zł 20.020,00 zł 94 mln zł 25 16 261
2. Moszczenica 10.039,00 zł 19.470,00 zł 75 mln zł 23 12 739
3. Rozprza 10.180,00 zł 18.150,00 zł 53 mln zł 36 12 311
4. Wola

Krzysztoporska

10.180,00 zł 19.330,00 zł 68 mln zł 42 11 941
5. Gorzkowice 10.180,00 zł 19.330,00 zł 38 mln zł 21 8 597
6. Wolbórz 10.180,00 zł 18.535,00 zł 52 mln zł 22 7 743
7. Grabica 17.523,00 zł 39 mln zł 30 6 122
8. Aleksandrów 9.076,00 zł 17.523,00 zł 21 mln zł 32 4 448
9. Czarnocin 9.627,00 zł 15.576,00 zł 25 mln zł 14 4 075
10. Ręczno 9.586,00 zł 15.576,00 zł 14,5 mln zł 14 3 568
11. Łęki Szlacheckie 9.860,00 zł 17.523,00 zł 15 mln zł 19 3 514