Informacja o planowanych przerwach w dostawie wody

Woda lecąca z kranu
Fot. Pixabay

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej w dniu 26.07.2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla niżej wymienionych miejscowości:
– Wola Krzysztoporska
ul. Ogrodowa
ul. Wesoła od nr 1 do nr 8 (OSP)
ul. Szkolna
ul. Piotrkowska
ul. Fabryczna

przewidywany czas przerwy
godz. 09:00 – 14:00 (5 godzin)

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje jednocześnie, że z przyczyn niezależnych od gminy może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanym terminie, a przewidywany czas przerwy oraz zakres przerwy planowanej może ulec zmianie.