Informacja o planowanych przerwach w dostawie wody

woda kapiąca kropla

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z  rozbudową sieci wodociągowej w dniu 09.05.2023r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla niżej wymienionych miejscowości:
– Bujny,
– Gąski,
– Siomki,
– Krzyżanów,
– Glina,
– Piaski,

Przewidywany czas przerwy: godz. 8:00 – 15:00 (7 godzin).
Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje jednocześnie, że z przyczyn niezależnych od Gminy może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanym terminie, a przewidywany czas przerwy oraz zakres przerwy planowanej może ulec zmianie.