Informacja o planowanych przerwach w dostawie wody

Kran z cieknącą wodą

Referat Wodociągów i Kanalizacji Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska informuje, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej w dniu 26.04.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w Jeżowie.

Przerwa w dostawie wody obejmie:
Jeżów od nr 60 do 70a
Przewidywany czas przerwy – godz. 10:00 – 15:00 (5 godzin)

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje jednocześnie, że z przyczyn niezależnych od gminy może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanym terminie, a przewidywany czas przerwy oraz zakres przerwy planowanej może ulec zmianie.