Informacja o przewidywanych przerwach w dostawie wody

Woda cieknąca z kranu

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z  przebudową sieci wodociągowej w dniu 11.10. 2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla niżej wymienionych miejscowości:

– Glina, przewidywany czas przerwy godz. 9:00 – 13:00 (4 godziny)

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje jednocześnie, że z przyczyn niezależnych od Gminy może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanym terminie, a przewidywany czas przerwy oraz zakres przerwy planowanej może ulec zmianie.