INFORMACJA o wynikach przetargów na sprzedaż sieci wodociągowej Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie

Sprzedaż młotek na klawiaturze

INFORMACJA o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości wraz z sieciami wodociągowymi oraz sieci wodociągowej stanowiących własność Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 roku poz. 1490 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości wraz z sieciami wodociągowymi oraz sieci wodociągowej stanowiących własność Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczewie.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 12 lipca 2022 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej

Przedmiot przetargu:

 1. Nieruchomość położona w miejscowości Dobryszyce, gm. Dobryszyce oznaczona w ewidencji gruntów nr działki 630/3 o powierzchni 0,3002 ha wraz ze stacją wodociągową i sieciami wodociągowymi o długości 65.357 mb z przyłączami, w tym sieć wodociągowa o długości 47.042 mb

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 922.348,00 zł
Wadium – 47 000,00 zł

Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik (brak wpłaty wadium), wobec powyższego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

/ Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 12 lipca 2022 roku o godz. 11.00
w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej

Przedmiot przetargu:

 • Sieć wodociągowa „Wiewiórów” położona w obrębie Dobryszyce, gmina Dobryszyce o długości 16.123 mb
 • Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
  Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 118.750,00 zł
  Wadium – 6 000,00 zł

  Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik (brak wpłaty wadium), wobec powyższego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

  Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

  Załączniki do pobrania:

  # Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
  1 pdf Związek Komunalny Gmin zs. w Kleszczowie przetarg wodociąg 393 KB 59