Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na najem przedszkola

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.z 2014r, poz.1490) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska w związku z § 11 Zarządzenia Nr 81/17 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargów na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Wola Krzysztoporska.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 23 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – pokój nr 5

Przedmiot przetargu:
1. Część nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola wchodzącego w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104 położonej na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 415 w obrębie geodezyjnym Bujny wraz z placem zabaw, dla której urządzona jest księga wieczysta KW PT1P/00052738/7.
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń do wynajęcia wynosi: 464,35m².
Powierzchnia użytkowa placu zabaw przy Przedszkolu w szkole Podstawowej w Bujnach wynosi:361m².
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 4
Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
Wywoławcza stawka czynszu za najem wynosi: 1531,74 zł
Wadium – 300 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 7000 zł (netto)
Osoba ustalona na nabywcę : Fundacja Porta Vitae