Informacja o zakończeniu przetargu

Ośrodek zdrowia Parzniewice Żółty piętrowy budynek ze schodami i podestem, a przed nim utwardzony kostką plc - prking
Ośrodek zdrowia w Parzniewicach

Zaplanowany na dzień 14 marca 2022 roku I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia) znajdującego się w nieruchomości budynkowej w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 179 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) KW PT1P/00059660/8 zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert.