Interaktywne tablice w Krzyżanowie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie mają kolejne tablice interaktywne. A wszystko dzięki programowi: „Aktywna tablica”.

– Celem udziału w programie było wsparcie procesu nauczania, wzbogacenia go o dodatkowe bodźce, ułatwienie przyswajania wiedzy oraz rozwój poprzez aktywny udział w lekcjach. Środkiem, który najlepiej sprawdza się w obecnych czasach i jest dostosowany do zainteresowań i umiejętności uczniów, jest tablica interaktywna. Trudno sobie w tej chwili wyobrazić przeprowadzenie lekcji bez wykorzystania różnorodnych pomocy dydaktycznych, w tym także tych elektronicznych – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie Magdalena Ryżewska. To właśnie ona za zgodą organu prowadzącego, czyli gminy Wola Krzysztoporska, złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych „Aktywna tablica”.
W wyniku zakwalifikowania szkoły do programu zostały kupione dwie tablice interaktywne wraz z projektorem ultraogniskowym oraz głośniki.
Do tej pory uczniowie mogli korzystać tylko z dwóch tablic znajdujących się w sali komputerowej i ekopracowni. Obecnie szkoła została wyposażona w kolejne dwie i w tej chwili oprócz klasy VII i VIII z tablic korzystają także uczniowie w klasach V i VI.
– Teraz zarówno praca, jak i nauka w wyposażonych klasach przychodzi z łatwością i wydaje się być świetną zabawą. Tablice przydadzą się bardzo i z pewnością będą w pełni wykorzystane do różnorodnych form nauki: filmów, projekcji, prezentacji, gier i zabaw – mówią przedstawiciele SP w Krzyżanowie.

Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych wyniósł: 17.500 zł, z czego wkład organu prowadzącego wyniósł: 3.500 zł (tj.: 20% całej sumy), natomiast kwota wsparcia finansowego wyniosła: 14.000 zł (czyli 80% całości).