Jak kupić węgiel od gminy?

węgiel

Gmina Wola Krzysztoporska bierze udział w sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach. Węgiel pochodzi z polskich kopalni. Jego pierwsze dostawy trafiły do gminy 9 grudnia i jest on natychmiast rozdysponowywany przez pracowników Urzędu Gminy zgodnie z kolejnością złożonych wniosków. A takich wniosków do końca grudnia 2022 złożono aż 1178.

Jeśli ktoś chciałby kupić węgiel po cenie preferencyjnej (ta w gminie Wola Krzysztoporska wynosi 1850 zł za tonę), a nie złożył jeszcze wniosku, może to zrobić w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5 w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Jaka jest procedura przyznawania węgla? Ci, którzy złożyli poprawnie wnioski, a węgla jeszcze nie otrzymali, muszą czekać na telefon z Urzędu Gminy, następnie zgłosić się po odbiór indywidualnego numeru rachunku bankowego (pok. 12a UG), dokonać opłaty, odebrać fakturę potwierdzającą zakup (pok. 9 UG), a następnie udać się na skład wskazany przez pracownika UG i odebrać węgiel.

Na terenie gminy Wola Krzysztoporska dystrybucją węgla po cenach preferencyjnych zajmują się następujące składy:

Skład Handlowo-Usługowy Grzegorz Ratajczyksamochód ciężarowy - dostawa węgla
Gomulin-Kolonia, ul. Wesoła 3

KARPO Karol Peryga
Kacprów 47

PHU ATEMAR Bartosz Królikiewicz
Gomulin, ul. Szkolna 1

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „MAD-AR” Arkadiusz Madejczyk
Wola Krzysztoporska, ul. Szkolna 7

Informacje na temat dystrybucji węgla można uzyskać w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej (ul. Kościuszki 5) pok. nr 12a lub pod numerem telefonu: 661-954-560.

Przypominamy, że kupić węgiel po preferencyjnej cenie mogą osoby fizyczne z gospodarstwa domowego, które jest uprawnione do dodatku węglowego, a jego członkowie nie nabyli węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej:
– 1,5 tony – dotyczy wniosku na zakup do dnia 31 grudnia 2022 r.
– 3 tony – dotyczy zakupu na zakup od dnia 1 stycznia 2023 r.