Jak ograniczyć zanieczyszczenie powietrza – ankieta!

Ciemny dym lecący z komina

Gmina Wola Krzysztoporska przystępuje do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jak zaprojektować najlepsze rozwiązania, by ograniczyć zanieczyszczenie powietrza? Prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety, która może pomóc w opracowaniu strategii na najbliższe lata.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2021-2026

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, tworzony na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy.
Opracowanie aktualizacji ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Potrzeba aktualizacji wynika z upływu daty obowiązywania dotychczasowego PGN.
W zaktualizowanym dokumencie znajdzie się kompletna lista inwestycji związanych z gospodarką niskoemisyjną, planowanych do realizacji w najbliższych latach tj. 2021-2026.
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych programach wdrażanych przez gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej gminie.

Ankieta jest dostępna pod linkiem:
https://forms.gle/zQKaZLNT7RfiJVRZ8
i będzie dostępna do dnia 28.02.2021 r.

Ankieta dostępna jest także w załączeniu. Można ją wydrukować, wypełnić i w Urzędzie Gminy wrzucić do pudełka oznaczonego napisem ANKIETY PGN.
Zapewniamy anonimowość wszystkim uczestnikom badania, a przekazane przez Państwa dane będą traktowane jako poufne.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
1 doc Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Ankieta_dla_mieszkancow PGN Gmina Wola Krzysztoporka 43 KB 111