Jak produkować, by nie zatruć?

W sprzedawanych płodach rolnych coraz częściej przekraczane są najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości po środkach ochrony roślin!

W związku z występującymi nieprawidłowościami w stosowaniu środków ochrony roślin związanymi z pozostałościami substancji aktywnych w próbach płodów rolnych w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) lub niedopuszczonymi do stosowania w danej uprawie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w celu uniknięcia w/w nieprawidłowości należy:

1. STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ZGODNIE Z ZAPISAMI ETYKIETY Z UWZGLĘDNIENIEM INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN. ETYKIETY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.

2. STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. REJESTR ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I STOSOWANIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.

3. KUPOWAĆ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN TYLKO W LEGALNYCH MIEJSCACH. ADRESY SKLEPÓW, W KTÓRYCH MOŻNA KUPIĆ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, ZNAJDUJĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ŁODZI www.piorin.gov.pl/lodz w zakładce rejestry i ewidencje.

4. PRZESTRZEGAĆ OKRESU KARENCJI (OKRES MIĘDZY OSTATNIM ZASTOSOWANIEM ŚRODKA A KONSUMPCJĄ DANEGO PRODUKTU ROŚLINNEGO).

5. WYKONYWAĆ ZABIEGI OCHRONY ROŚLIN SPRAWNYM TECHNICZNIE I SKALIBROWANYM SPRZĘTEM. ADRESY STACJI KONTROLI OPRYSKIWACZY ZNAJDUJĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ŁODZI www.piorin.gov.pl/lodz w zakładce rejestry i ewidencje.

6. ZABIEGI Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZEZNACZONYCH DLA UŻYKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH WYKONYWAĆ PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN LUB DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN LUB INEGROWANEJ PRODUKCJI.