Jak realizować projekty publiczno-prywatne?

Plakat biało-niebieski: punkt informacyjny funduszy europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim organizuje Mobilny Punkt Informacyjny na temat Funduszy Europejskich i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (dalej: MPI).

Plakat biało-niebieski: punkt informacyjny funduszy europejskichW związku z tym odbędą się bezpłatne konsultacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) oraz możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w formie całodziennego dyżuru w ramach MPI. Podczas indywidualnych konsultacji każdy zainteresowany otrzyma informacje m.in. na temat realizacji projektu w formule PPP, dobrych praktyk PPP, środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawione zostaną możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnione zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Konsultacje odbędą się w dniu 17 maja 2022 r. w godzinach 9.30 – 14.30 w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sienkiewicza 16A). Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach.