Jak uzyskać pomoc?

Fot. Adrianna Calvo z Pexels

Przypominamy o możliwości uzyskania pomocy psychoterapeutycznej w formie konsultacji i porad telefonicznych, a także podajemy kontakt, gdzie można zgłaszać sprawy osób uzależnionych od alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w związku z epidemią koronawirusa Punkt Konsultacyjny jest nieczynny dla interesantów.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do korzystania z pomocy psychoterapeutycznej w formie konsultacji i porad telefonicznych.

 

Pedagog/Psychoterapeuta uzależnień

poniedziałki

w godz. 15.00 – 18.00

czwartki

w godz. 10.00 – 12.00

tel. 697 720 600

 

Sprawy osób uzależnionych od alkoholu można zgłaszać pod nr tel. 691 200 865.

Informujemy również, iż jest możliwość korzystania z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”, które m. in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy (800-120-002).

Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info .

Ponadto, w poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.