Jak zdobyć dofinansowanie?

Jak prawidłowo wypełnić wniosek, jak przygotować dokumentację – o tym będzie się można dowiedzieć podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ Razem”.

TERMIN I MIEJSCE:

23.05.2018 r. godz.8:00 – 11:00 – Urząd Gminy w Grabicy, Grabica 66, 97-306 Grabica,
23.05.2018 r. godz.12:00 – 15:00 – Urząd Gminy w Moszczenicy, ul.Kosowska1, 97-310 Moszczenica
24.05.2018 r.godz.8:00 – 11:00 – Dom Kultury Gorzkowice, ul. Cmentarna 5A, 97-350 Gorzkowice
24.05.2018 r.godz.12:00 – 15:00 – Wspólny Dom, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno

RAMOWY ZAKRES SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO:
1. Planowane nabory – zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz o przyznanie grantów w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (ze szczególnym uwzględnieniem projektów grantowych).
2. Praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej oraz kompletowaniu załączników.
3. Zasady dokonywania wyboru operacji oraz dokumentowanie spełniania kryteriów dostępu do wsparcia.
4. Zasady realizacji operacji – praktyczne wskazówki, jak prawidłowo rozpocząć i realizować operację / zadanie, żeby nie narazić się na ryzyko utraty dofinansowania oraz jak zaplanować realizację operacji, żeby nie mieć trudności w przygotowaniu dokumentacji związanej z rozliczeniem operacji / zadania.
5. Indywidualne konsultacje.